53. ročník Náhlikovej Senice

Publikované: 28.10.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj – Záhorské osvetové stredisko v Senici v spolupráci s Mestom Senica je realizátorom 53. ročníka regionálnej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby okresov Senica a Skalica Náhlikova Senica 2013.
Podľa ústredného súťažného poriadku, ktorý vydalo Národné osvetové centrum v Bratislave , prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v skupine autorov
nad 21 rokov, v skupine autorov od 16 do 21 rokov a v skupine autorov do 16 rokov, pričom
v každej skupine sa súťaží v kategóriách : čiernobiela fotografia, farebná fotografia multimediálna prezentácia fotografií a v 2 tematických kategóriách . Súťaž je postupová, trojstupňová, ocenení autori odbornou porotou postupujú do krajského a následne do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby – AMFO 2013.
Tohtoročný 53 . ročník regionálnej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Náhlikova Senica 2013 oboslalo 39 autorov s celkovým počtom 252 fotografických prác. Z toho v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov to bolo 157 farebných a čiernobielych fotografií a 5 multimediálnych prezentácií spolu od 25 autorov. V skupine juniorov – autorov do 16 rokov - 13 farebných a čiernobielych fotografií od 3 autorov a v skupine autorov od 16 do 21 rokov - to bolo 59 čiernobielych a farebných fotografií a 1 multimediálna prezentácia od 11 autorov.
V tematickej kategórii č 1 (Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach , ktoré z občianstva EU vyplývajú) 8 farebných fotografií od 2 autorov , v tematickej kat. č. 2 (1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy ) 14 farebných a čiernobielych fotografií od 4 autorov .
Odborná porota v zložení Mgr. Katarína Jesná a Ing. Dominik Bugár z Akadémie kreatívnej fotografie v Bratislave odborne posúdili a zhodnotili predložené fotografické práce a navrhli udeliť diplomy a vecné ceny:

V skupine dospelých autorov nad 21 rokov:

v kategórii čiernobielej fotografie A I:
1. miesto: neudelené
2. miesto: Ľubomír Jarábek, Senica
3. miesto: Filip Kalka Senica a Jaroslav Zloch, Senica
Čestné uznanie: Rastislav Oslej Senica, Jozef Kalka Senica

v kategórii farebnej fotografie AII:
Diplom a cenu za :
1. miesto: Iveta Tóthová, Častkov
2. miesto: Anderj Harnúšek, Cerová a Peter Baláž, Chvojnica
3. miesto: Ľubomír Švec, Koválovec a Lucia Prokešová, Senica Čestné uznanie: Ľubomír Vačok Senica Veronika Zíšková Senica , Antónia Randíková ,Lakšárska Nová Ves, Karol Vikor Holíč , Jozef Kalka Senica

v kategórii - multimediálna prezentácia A III:
Diplom a cenu za:
1. miesto: Peter Baláž, Chvojnica

Skupina B – juniori /autori od 16 do 21 rokov/:

v kategórii BI /čiernobiela fotografia/:
Diplom a cena: Tomáš Lipa Skalica , Michal Krištof Senica
Čestné uznanie: Magdaléna Marčišová Prietrž ,Silvia Ochránková, Senica

v kategórii BII /farebná fotografia/:
Diplom a cena: Magdaléna Marčišová, Prietrž

Čestné uznanie: Tomáš Lipa Skalica, Romana Valovičová Kuklov

v skupine juniorov /autorov do 16 rokov/ C I., II., III.:
Diplom a cena: Henrieta Hyžová, Senica
Téma 1:
Diplom a cena: Michal Krištof, Senica
Téma 2.
Diplom a cena: Rastislav Oslej, Senica
Čestné uznanie: Michal Krištof, Senica, Lujza Marečková, Senica

Odborná porota uskutočnila výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu
v celkovom počte 105 fotografií od 39 autorov, vybrala najlepšie multimediálne prezentácie na prehliadku.
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, v ktorom vystúpila speváčka Viera Šusteková vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutočnilo 1.3.2013 o 17.00 hod. v Záhorskom osvetovom stredisku v Senici. Pre účastníkov súťaže bol v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený
o 14.30 hod. odborno-rozborový seminár s lektorom a členom odbornej poroty Ing. Dominikom Bugárom.
Výstava je sprístupnená verejnosti do 2.4.2013 vo výstavných priestoroch Záhorského
osvetového strediska v Senici. Otvorená je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW