30 rokov poskytovania sociálnych služieb v DSS pDaD v Šintave

Publikované: 22.06.2022 | Naposledy aktualizované 22.06.2022

V tomto roku plynie 30 rokov poskytovania sociálnych služieb v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Šintave. Zariadenie, ktorého hlavnou prioritou je v  rodinnej atmosfére a s maximálnym zreteľom na individuálny prístup poskytovať sociálnu službu v súčasnosti už pre dospelých prijímateľov sociálnych služieb.

Zariadenie prešlo za celé toto obdobie zmenami smerom k vyššej kvalite v oblasti vytvorených podmienok či už priestorových a materiálnych, ale aj v oblasti odbornosti personálu zabezpečujúceho poskytovanie sociálnych služieb plnením štandardov kvality v praxi.

V súčasnosti je zariadenie bezbariérové, plní podmienky na hygienické zabezpečenie aj na priestorové, ktoré sa kladie na spoločenské priestory a priestory zabezpečovania terapií. V zariadení momentálne pracujú odborní pracovníci s vysokoškolským vzdelaním 2. stupňa na pozíciách sociálny pracovník, manažér kvality, inštruktor sociálnej rehabilitácie, 1 pracovník na pozícii praktická sestra a 6 opatrovateliek s niekoľkoročnými skúsenosťami.

Za celé toto obdobie sa budovala komunita z prijímateľov, zamestnancov, rodičov, rodinných príslušníkov a známych, ale aj z občanov obce a zástupcov miestnych organizácií, či zo zástupcov spoločností previazaných dodávateľskými vzťahmi s poskytovateľom.

Pre poskytovanie sociálnych služieb využívame prenajatý objekt aj vonkajšie plochy od Obce Šintava. Spolupráca je na dobrej úrovni a p. starostke patrí naša vďaka za spoluprácu.
DSS pDaD v Šintave reaguje na dopyt po sociálnych službách a to otvorením celoročnej formy poskytovanej služby od roku 2013 a vzhľadom na vysoký počet čakateľov na poskytovanie sociálnej služby vytvorením vízie v roku 2019 na rekonštrukciu a dostavbu zariadenia pre navýšenie počtu prijímateľov sociálnych služieb na optimálnych 40.

Dnes sme sa stretli všetci ľudia s hlbokým sociálnym cítením s ľuďmi, ktorým bol osud od narodenia nepriaznivý. Inakosť je nie vždy v tomto svete pochopená, civilný svet je orientovaný na prospech a užitočnosť.

Ako konštatovala matka jednej z prijímateliek sociálnej služby: „….ony nevedia dať spoločnosti, čo by od nich očakávala, ale od spoločnosti očakávajú iba trocha pochopenia a lásku a slušný život.“
Preto je tu pomocná ruka, ktorá sprevádza, radí, učí a upevňuje v nich naučené zdravé návyky, sebaobslužnosť, pocit spolupatričnosti, podnecovanie k práci, činnosti, tvorivosti.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a za dobroprajnosť.
Mgr. Marta Hajdinová
Riaditeľka DSS pDaD v Šintave

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW