Ďalšie bronzové úspechy na Obchodnej akadémii vo Veľkom Mederi v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Publikované: 07.05.2020 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

"Cesta k úspechu vedie cez obrovské a odhodlané činy.” – Tonny Robbins

Vytrvalosť, cieľavedomosť a ochota na sebe pracovať sú kľúčové charakterové vlastnosti úspešného človeka. Tieto atribúty charakterizujú aj tri naše účastníčky v programe Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu, ktoré v predchádzajúcom školskom roku dosiahli svoje ciele a zvládli bronzovú úroveň. Dievčatá, menom Karin Karciagiová, Júlia Anna Tóth a Réka Szakács vstúpili do programu s cieľom pracovať na sebe, rozvíjať svoje zručnosti a nezištne pomáhať svojmu okoliu dobrovoľníckou prácou, pričom sa zameriavali na také aktivity, v ktorých nachádzali radosť a zábavu. Svoju fyzickú kondíciu a zdravie posilňovali behom, bicyklovaním v prírode a tancovaním, pričom postupne zvyšovali náročnosť týchto aktivít. Zručnosť si rozvíjali hrou na hudobnom nástroji, osvojením si štrikovania a získaním kulinárskych vedomostí. V dobrovoľníctve pomáhali najviac deťom a to organizovaním workshopov v materskej škole, čítaním rozprávok pre deti v nemocnici a pomáhaním žiakovi so špeciálnymi potrebami. Dobrodružnú expedíciu absolvovali za pomoci učiteľa telocviku a vedúceho expedície, Lászlóa Pappa, ktorý ich pripravil na expedíciu a pomáhal absolvovať dvojdňovú náučnú turistiku v Bakonyi (Maďarsko).

Kvôli karanténnym opatreniam od marca museli dievčatá svoje aktivity prispôsobiť podmienkam situácie, ale vďaka flexibilite a vytrvalosti sa im podarilo dotiahnuť veci do konca a ukončiť bronzovú úroveň. Ich hlavnou odmenou bol pocit úspechu a naplnenie z toho, že rozvíjali svoje schopnosti nad rámec školských povinností. Uznanie však dostali aj od tímu Národnej kancelárie DofE Slovensko v Bratislave. Kvôli situácii s COVID-19, Marián Zachar, spoluzakladateľ a riaditeľ programu a Jana Kubíková, manažérka programu pre západné Slovensko prišli 24. októbra na našu školu, aby zagratulovali a odovzdali zaslúženú cenu - odznak a certifikát - absolventom bronzovej úrovne. Oceňovacia ceremónia, ktorá sa tradične koná v septembri, sa tohto roku nemohla uskutočniť kvôli opatreniam proti šíreniu koronavírusu, preto pracovníci kancelárie zorganizovali neuveriteľnú online ceremóniu, aby zagratulovali úspešným dofákom a potešili ich kultúrnym programom. Napriek tomu, že ceremónia bola online, bola veľmi zábavná a mala také technické riešenia, ktoré umožnili interaktívnu komunikáciu a spoločnú fotku s online účastníkmi.

Ukončením bronzovej úrovne sa však cesta sebarozvoja pre dievčatá nekončí. Rozhodli sa pokračovať na striebornej úrovni s náročnejšími výzvami odhodlané dokázať sebe, že to zvládnu a oplatí sa rozvíjať schopnosti a získavať skúsenosti. Celý kolektív Obchodnej akadémie im praje dobré zdravie, vytrvalosť a dosiahnutie vytýčených cieľov.

autor textu:
Katarína Kósová, koordinátorka programu

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW