Dr. Klaun v DSS Pastuchov

Publikované: 05.09.2022 | Naposledy aktualizované 05.09.2022

S veľkou radosťou sme dňa 10.08.2022 priv tali Dr. Klauna, ktorý n m svoj m vyst pen m spr jemnil hor ci, letný deň. Ďakujeme Trenčianskej nad cii a Fondu Dr. Klauna, ktor  spestruj  klientom n šho domova pobyt v zariaden .

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW