Fašiangy na obchodke

Publikované: 12.02.2024 | Naposledy aktualizované 12.02.2024

Základom našej kultúrnej identity, ako aj zdrojom historického vedomia, patriotizmu a vzdelanosti, poznávania kultúrnej rozmanitosti, je tradičná ľudová kultúra. Nezanikla v tejto dobe informačných technológií a konzumného spôsobu života a má svoje miesto v edukačnom procese. Cieľom zaradenia tejto prierezovej témy do vyučovania je vytvárať u žiakov predpoklady na pestovanie a rozvíjanie citu ku kráse a spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Svoje miesto má aj na Obchodnej akadémii v Senici, kde sa konala vo štvrtok 8. februára už tradičná fašiangová slávnosť. Tento rok sa niesla v duchu prechodného obdobia medzi zimou a jarou teda „ Od Hromníc do Mateja“.

Študenti v krásnych ľudových krojoch predstavili mnohopočetnému publiku zvyky, rituály a tance z rôznych štátov Európy. Spájajú sa v nich starobylé archaické slovanské agrárne kulty so stredovekou karnevalovou mestskou tradíciou, ktorá si našla svoje miesto ako symbol ľudového veselia, hodovania, pitia a sprievodoch v maskách. Pôsobivé a zábavné predstavenie obchodkárov obohatili tanečníci z Brezovej a „Turci“ zo Štefanova. Podujatie splnilo ciele, ktoré definuje štátny vzdelávací program v oblasti „Kultúra a umenie“. Okrem iného formuje samostatné postoje žiakov k súčasnej kultúrnej ponuke, rozvíja ich kritické myslenie najmä vo vzťahu k masmédiám. Prostredníctvom tematických celkov zameraných na kultúrnu tradíciu a dedičstvo sa žiak oboznamuje s kultúrnou tradíciou svojho regiónu, národa, krajiny, čím sa u neho rozvíja povedomie kultúrnej identity, ale súčasne aj interkultúrne kompetencie.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW