Kurz prvej pomoci

Publikované: 11.11.2022 | Naposledy aktualizované 11.11.2022

V týždni od 07.11.-11.11.2022 sa zamestnanci nášho domova sociálnych služieb zúčastnili Kurzu prvej pomoci pod vedením PhDr. Mgr. Tatiany Rajnohovej MPH. z oblastnej organizácie červeného kríža v Senici. Kurz bol zameraný na prehlbovanie si vedomostí , zdokonaľovanie sa v technikách podávania prvej pomoci, ako sú: základné život zachraňujúce úkony pri bezvedemí, zastavení dýchania a akcie srdca, zastavení krvácania, postupy pri úrazoch a zlomeninách.  Kurz mal vysokú odbornú úroveň .Teoretická časť bola doplnená o praktický nácvik o ktorý bol medzi zúčastnenými veľký záujem.  V našom domove sociálnych služieb dbáme na kvalitu poskytovanej starostlivosti a preto sa neustále vzdelávame a zvyšujeme si kvalifikáciu. Aj preto sa tohto kurzu zúčastnilo až 39 zamestnancov . Záujem o kurz prejavili aj zamestnanci úseku pracovnej terapie, či úseku THP nakoľko každý z nás prichádza do kontaktu s klientom a v prípade nutnosti sa chceme zachovať čo najprofesionálnejšie. 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram