Milé stretnutie

Publikované: 16.06.2022 | Naposledy aktualizované 16.06.2022

9. jún 2022 bol pre nás, pracovníkov Obchodnej akadémie v Senici, dňom výnimočným aj slávnostným. Po rokoch sme sa opäť stretli s našimi milými bývalými kolegami!

Pedagógovia, ale aj pani kuchárky či pán školník – tí všetci sa na nás prišli pozrieť! Opäť nahliadli do budovy školy, do tried, opäť si pripomenuli atmosféru obchodky, ktorú spoluvytvárali pred pár rokmi aj oni. Ich živý záujem o chod školy, o našich študentov, ale aj o nás – súčasných pracovníkov dokázal, že obchodkármi boli, sú a budú.

Dvadsaťosem bývalých zamestnancov OA Senica (z ktorých niektorí otvorili už osemdesiatu kapitolu svojho života) nám všetkým ukázalo, že hoci rôčky pribúdajú, sú stále aktívni, príjemní a prajní a najmä, že sme si aj napriek ich odchodu do dôchodku blízki!

Svojím prístupom a záujmom nám dokázali, že naše priateľstvo pretrvalo, že rozumejú našej minulosti a veria – ako povedala vo svojom príhovore bývalá pani zástupkyňa Mgr. Krajsová – v našu budúcnosť!

Milí absolventi OA Senica, spomínate si na tváre svojich pedagógov?

Na ekonómov Ing. Ožvoldíka, Ing. Vojtkovú, Ing. Balažovičovú, Ing. Vrbovskú, Ing. Juráňovú, dejepisára Mgr. Vavrušku a jeho kolegyňu Mgr. Gálikovú, vyučujúce strojopisu Mgr. Fraňovú a Mgr. Krajčiovú, matematikárky Mgr. Mastihubovú a Mgr. Medňanskú, nemčinárku Mgr. Lysú, francúzštinárku Mgr. Briestenskú, angličtinárku Mgr. Krištofovičovú, vyučujúcu slovenčiny Mgr. Bocmanovú, bývalé pani zástupkyne Ing. Čonkovú, Ing. Dukátovú, Ing. Turanovú a Mgr. Krajsovú, bývalého pána zástupcu Rotha, šikovné pani kuchárky, pani vrátničku (cez ktorú neprekĺzla do školy ani myška), pána školníka...

Áno, spomínate! Škola do našich životov vstúpila prvým zazvonením zvončeka... aby už z našich spomienok nikdy neodišla.

Toto milé stretnutie sa konalo vďaka ochote a snahe Ing. Antónie Černekovej a, samozrejme, vďaka vedeniu školy PaedDr. Jane Pekarovej a Mgr. Viere Rosovej, ktoré sa stotožnili s myšlienkou generačnej kontinuity a spolupráce. Ďakujeme!

...a už teraz sa tešíme na budúcoročné stretnutie s milými a inšpiratívnymi osobnosťami – našimi bývalými spolupracovníkmi!

Za kolektív pracovníkov OA Senica PhDr. Iveta Hazuchová

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW