Našich študentov čaká India

Publikované: 17.10.2022 | Naposledy aktualizované 17.10.2022

S veľkým potešením sme prijali správu, že práve trojica našich študentov Marek Adamčík, Veronika Mokránová, Adam Petrík pod vedením vyučujúcej Mgr. Andrei Michálkovej (lektor)
zvíťazila v celoštátnej vedeckej súťaži BARS 2022. Súťaž organizuje Slovenská akadémia vied v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Veľvyslanectvom Indie na Slovensku a združením AMBA pod záštitou UNESCO.

Vďaka výhre budú mať možnosť naši študenti prežiť jeden mesiac v divokej prírode, navštívia najstaršie lesy pod Himalájami, budú stopovať tigra, zaznamenávať živočíchy neznáme pre vedu, prispejú k ochrane najvzácnejších lesov Indie a pomôžu medzinárodným vedeckým tímom v geologickom a paleontologickom výskume Gondwany (v spolupráci aj s Harvardovou a Cambridgeskou Univerzitami).

Sprostredkujeme Vám článok SAV (link na celý článok TU):

"Celoštátna vedecká súťaž BASR2022 opäť oslovila množstvo mladých stredoškolských študentov a študentky. Zapojilo sa do nej viac ako 200 žiakov a ich lektorov z celého Slovenska. Dvadsaťštyri trojčlenných kolektívov splnilo náročné zadania a získalo titul úspešného riešiteľa. Päť najlepších trojíc sa dostalo do finále, ktoré sa uskutočnilo v Kongresovom centre SAV na zámku v Smoleniciach. Víťazmi súťaže sa stali študenti z Gymnázia Jána Baltazára Magina vo Vrbovom.

„Musím v mene odbornej poroty povedať, že tento ročník bol najvyrovnanejší, a to napriek tomu, že na vypracovanie bol vyčlenený doposiaľ najkratší čas. O vyrovnanosti hovorí aj fakt, že 4. miesto obsadil tím, ktorý pripravil vôbec najkvalitnejší program od roku 1993,“ zdôraznil vedúci organizačného tímu súťaže Peter Vršanský z Ústavu zoológie SAV, v. v. i., a dodal, že v histórii súťaže rozhodovanie nebolo také náročné ako tento rok. A to aj pre priateľskú atmosféru, ktorá na tohtoročnom sústredení vznikla napriek faktu, že sa hralo o tak veľa.

Finalisti a finalistky v Smoleniciach počas štvordňového sústredenia hravou formou absolvovali 12 rôznych testov a ďalších 15 aktivít, ktoré pripravili samotní žiaci. „Finalistov sme v rámci programu zobrali na dve krátke medziodborové exkurzie na hradisko Molpír a do Národnej prírodnej rezervácie Hlboča. Okrem toho žiaci absolvovali aj celodenný výlet na najvyšší vrchol Malých Karpát Záruby, počas ktorého plnili rôzne úlohy,“ doplnil paleobiológ Vršanský.

Najlepšiu prácu si v testoch obhájili gymnazisti z Vrbového, náhradníkmi sa stali žiaci z Piaristického Gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne. Ceny víťazom odovzdal a žiakov motivoval informovaním o najnovších míľnikoch indickej vedy zástupca Veľvyslanectva Indie v Bratislave, generálny riaditeľ sekcie vedy a techniky MŠVVaŠ SR Róbert Ševčík a vedúci projektu Peter Vršanský za SAV."

Touto cestou chceme našim žiakom zablahoželať k výborným výsledkom a poďakovať im za úspešnú reprezentáciu našej školy. 

Našej vyučujúcej Mgr. Michálkovej ďakujeme za výnimočnú prácu so študentami. 

Veríme, že všetky aktivity v rámci súťaže rozšírili obzory našich žiakov a možno cesta do Indie im otvorí ďalšie pomyselné dvere možností osobnej realizácie a profesionálneho rastu.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW