Návšteva Banskej Štiavnice

Publikované: 05.09.2022 | Naposledy aktualizované 05.09.2022

Klienti DSS Pastuchov dňa 21.08.2022 navšt vili starobyl  mesto Bansk  Štiavnicu.Z častnili sa tam aj koncertu Osmidiv, ktorý poriada Občianske združenie Milan Štef nik . Aj keď n m počasie neprialo, str vili sme pr jemný deň.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW