Obdarovanie nemôže byť ohraničené pandémiou

Publikované: 23.12.2018 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

V súčasnosti sú správy i naše myšlienky podriadené téme koronavírus. Na tieto týždne, mesiace, ba dokonca celý rok 2020 bude ľudstvo ešte dlho spomínať, jednak preto, lebo sme
sa stretli s takými opatreniami a obmedzeniami, ktoré mali zamedziť šíreniu koronavírusu,
na druhej strane preto, lebo v tejto novej situácii sa od základov zmenil aj náš vzťah k času, zdraviu, učeniu i práci. Ale zmenili sa aj naše vzťahy k ostatným ľudom?

Pre študentov Obchodnej akadémie vo Veľkom Mederi patrila humánnosť vždy k prvoradým úlohám. Už mnoho rokov sa konala dobročinná akcia v čase od „svätej Alžbety do svätého Mikuláša“, ktorej cieľom bolo to, aby sme v období pred adventom potešili seniorov, ktorých hrial pri srdci pocit, že na nich myslíme. Študenti ukázali, že konať dobro je jednoduché a ľahké, stačí keď pre naše medziľudské vzťahy bude typický ľudský prístup. V domove dôchodcov sme sa vždy cítili veľmi príjemne, tešili sme sa, keď sme na tvárach dôchodcov videli úsmev, radosť a rovnako dobré bolo vidieť aj nadšenie našich študentov. Každý precítil hĺbku vzťahu starý rodič – vnúča, pretože práve takúto náladu i atmosféru bolo cítiť počas spoločne stráveného času. Vďaka tomu naši študenti pocítili, aký povznášajúci pocit je pomoc a starostlivosť a aká dôležitá je úcta k staršej generácii. Je na zamyslenie, že takouto drobnou pozornosťou vieme poskytnúť a zároveň dostať toľko lásky, čím sa stávame lepšími ľuďmi.

Tento rok sa kvôli zmeneným podmienkam vyučuje online, študenti nemôžu chodiť do školy, nemôžu organizovať spoločné študentské programy, nemôžu sa spoločne chystať na sviatky, nemôžu organizovať dobročinné akcie, a preto bohužiaľ nemôžu navštíviť ani domov dôchodcov. Napriek tomu sa aj v tomto ťažkom období musíme sústrediť na pozitíva.
Ešte nikdy totiž nebolo také dôležité pomáhať iným ako teraz. Náš kontakt s domovom dôchodcov sa neprerušil, veľa myslíme na našich vzácnych starkých. Pomaly sa blíži advent, opäť prichádza čas obdarovania, ale teraz budeme miesto študentov obdarovávať my – dospelí. Namiesto študentov upečú chutné medovníky naše kuchárky. Kvôli obmedzeniam nemôžeme náš darček odovzdať osobne, musíme si vystačiť iba s tým, že ho sprostredkujú zamestnanci domova, ale cítime, že dávať treba aj teraz, lebo obdarovanie vyjadruje našu lásku.

 

„Buď prejavom…láskavosti; maj láskavosť v tvári, v očiach, v úsmeve, vo vďačnom pozdrave.“ (Matka Tereza)
autor textu:
Margit Ábrahám, hlavná vychovávateľka

 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW