Obzretie senickej obchodky za odchádzajúcim rokom

Publikované: 04.09.2018 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Blížiaci sa záver kalendárneho roka nás všetkých núti bilancovať prežité mesiace, zhodnotiť svoje úspechy i nezdary, na chvíľu sa vrátiť k prežitým udalostiam... Rok 2020 bude v našich spomienkach iný, navždy spojený s pandémiou koronavírusu, ktorá tak radikálne zmenila naše životy – osobné, pracovné, školské, študijné. Život však ide ďalej...

Obchodná akadémia v Senici tiež zažila virtuálny školský rok plný ZOOM-ovania, videohodín, online skúšania. Zažili sme školský rok, ktorý zásadne zmenil našu učiteľskú prácu. Čo sa však nezmenilo je naša snaha o dosiahnutie čo najlepších výsledkov študentov.

Máme sa o čo opierať – podľa hodnotenia INEKO (Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy) sa škola pravidelne umiestňuje v desiatke najlepších stredných odborných škôl nielen v Trnavskom samosprávnom kraji, ale aj na Slovensku. Dôkazom šikovnosti našich študentov je fakt, že aj v smoliarskom pandemickom školskom roku 2019/2020 sa naša študentka Tatiana Dršková stihla stať víťazkou krajského kola Ekonomickej olympiády. Aj naďalej máme ambíciu byť úspešní v oblasti pridanej hodnoty vzdelávania, veď v poslednom hodnotení (2019) sme získali 1. miesto. Pre nás učiteľov je dôležité poskytovať študentom aj naďalej kvalitné vzdelanie, viesť ich k poznatkom a vedomostiam, ktoré ich dovedú nielen k úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky, ale aj k vysnívanej vysokej škole alebo k práci snov. Teší nás, že percento úspešnosti našich absolventov vo vysokoškolskom štúdiu a na trhu práca bolo vždy vysoké.
Čo všetko môže – aktuálne stojedenročná – Obchodná akadémia v Senici poskytnúť?

Možnosť vzdelávať sa v dvoch študijných odboroch obchodná akadémia a obchodná akadémia – bilingválne štúdium v anglickom jazyku, možnosť využívať zrekonštruované priestory školy (aktuálne „vylepšujeme“ a rozširujeme posilňovňu) a moderné technické vybavenie učební (škola disponuje vyše 250 počítačmi). Pre obchodkárov je atraktívne aj to, že počas svojho štúdia môžu získať vysvedčenie o štátnej skúške z kancelárskeho písania na stroji, Certifikát o ovládaní softvéru Omega Kros, Certifikát kvality cvičnej firmy alebo vysvedčenie o vykonaní štátnej skúšky z anglického jazyka na úrovni C1 (platí pre bilingválne štúdium). Nesmieme zabudnúť na mimoškolský život a pestré aktivity Študentskej rady pri OA Senica, napr. noci na obchodke, koncoročné zábavné súťaže žiakov a a učiteľov... Život školy a jej študentov mapuje školský časopis EKO, do ktorého virtuálnej podoby sa môžete začítať na webových stránkach školy. ...nesmieme zabudnúť na študentov s umeleckým nadaním – aj vy máte priestor vyjadriť sa: či už sú to literárno-esejistické súťaže – tu sa môžeme pochváliť úspechom Radky Juračkovej, ktorá bodovala (2. miesto) v esejistickej súťaži vyhlásenej Trnavským samosprávnym krajom „November 1989. Ďakujem, že môžem“ alebo literárno-umelecké súťaže – Markétka Winklerová svojou poviedkou Budúcnosť, ktorá zmenila minulosť zvíťazila v súťaži „Pandémia koronavírusu. A čo bude potom?“.
Ponúknuť môžeme veľa – to však tvrdia mnohí... Je ťažké orientovať sa v množstve stredných škôl a v ich ponuke. Často sa totiž stáva, že forma víťazí nad obsahom, reči nad realitou. To však nie je náš prípad! Sme škola, ktorá má tradíciu, škola, ktorá má perspektívu, škola, ktorá nie je spokojná s priemernosťou, škola, ktorá si stále kladie nové méty...

Senickej obchodke patrí zajtrajšok – verte, už teraz sa tešíme na návrat našich študentov do školských lavíc! Rovnako sa tešíme na našich budúcich žiakov – terajších deviatakov, či v prípade bilingválneho študijného odboru – aj ôsmakov.

Žijeme v zvláštnej dobe, ktorá prináša veľa prekážok, komplikácii a možno aj obáv z budúcnosti. A v ťažkej dobe treba hľadať istoty! Veríme, že pre študentov je a bude takouto istotou naša škola Obchodná akadémia v Senici. Spoločnou prácou, snahou, empatiou, ale aj priateľstvom a pochopením dokážeme zvládnuť všetko!

autor textu:

PhDr. Iveta Hazuchová

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW