Povedali sme drogám NIE na gymnáziu J.B.Magina Vrbové

Publikované: 24.11.2021 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

V súvislosti s Európskym týždňom boja proti drogám sa v dňoch od 15.11. do 24.11. 2021 realizovali na škole rôzne aktivity zamerané na prevenciu zneužívania návykových omamných a psychotropných látok.

V spolupráci so Žiackou školskou radou a školským časopisom Gymploviny sme zorganizovali súťaž pre triedy: "O najpôsobivejšiu nástenku" k danej problematike a literárno - umeleckú súťaž pre jednotlivcov s témou "Čistí ľudia".

Situácia s pandémiou uzavrela aj triedy v našej škole a tak okrem nástenky v triede, vznikla aj virtuálna nástenka žiakov prvého ročníka.

V umeleckej súťaži sa angažovali naši talentovaní žiaci a sami máte možnosť posúdiť, ako sa s danou témou vysporiadali:

"V tejto dobe je náročné byť čistý. Čokoľvek už toto slovo znamená. Každý sa snaží prispôsobiť, zapadnúť do určitej skupinky. V takýchto situáciách naše pravé ja odsúvame na druhú koľaj, pretože nám častokrát bráni začleniť sa. Aký paradox.. fakt, že sa tak veľmi chceme stretávať, rozprávať a zblížiť s inými ľuďmi, z nás vlastne spraví iného človeka. Zostať čistý sa nepovažuje za samozrejmosť, ale za umenie. Lenže svet nie je jednotvárny a nie každý je umelec...." D.B 

"...Padnutie na zem a uvedomenie sa je krutá, oveľa horšia realita. Život opäť nemá význam. Opäť je to len bezvýznamné prežívanie. Znova sa vrátia všetky vaše problémy a vy sa len chcete vrátiť do tohto stavu znova. Chcete okúsiť tento bezstarostný moment, aj keby mal trvať krátko, ešte raz. A znova a znova a znova. Za týchto 14 dní som si prešla peklom..." L.P.

Viac si môžete prečítať v najnovších pripravovaných Gymplovinách.

Nie menej pôsobivé boli aj umelecké diela našich žiakov - veď posúďte sami...

Ďakujeme triedam aj jednotlivcom za zapojenie sa do boja proti drogám! Všetkým výhercom gratulujeme.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW