Spoločenské podujatie „ Úcta k starším“

Publikované: 24.10.2023 | Naposledy aktualizované 24.10.2023

Klienti Domova dôchodcov Patria v Galante  nás pozvali na kultúrno – spoločenské podujatie, ktoré sa konalo dňa 20.10.2023 v zariadení Pátria. Toto podujatie bolo pripomenutím

Mesiaca úcty k starším. Naši klienti z CSS Jahodná majú dlhoročné priateľské vzťahy  s klientmi z tohto zariadenia. Pripravili sme si pre seniorov spomienkové darčeky, ktorými boli obdarení. Podujatie sa začalo príhovorom pani riaditeľky a pána primátora Galanty. Po príhovore mali pripravený program žiaci z miestneho gymnázia. Po týchto oficialitách nasledovala tanečná zábava na živú hudbu.  Našim klientom sa toto podujatie páčilo, dobre sa zabavili spoločne so seniormi.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram