Svedectvo o dobe totalitnej

Publikované: 10.06.2024 | Naposledy aktualizované 10.06.2024

Vo štvrtok 6. júna sa 2. ročník bilingválneho odboru Obchodnej akadémie v Senici „premiestnil v čase“ do doby totalitného režimu v bývalom Československu. Spolu so svojimi hosťami sme „zažívali“ dobu, ktorá je pre tínedžerov dávnou minulosťou. Zážitková pedagogika nemusí byť prvoplánovo spájaná len s pobytom v prírode. Je chápaná aj ako činnosť predávania si duchovného majetku spoločnosti z generácie na generáciu. Zahŕňa zámerné pôsobenie učiteľa na žiaka s cieľom ovplyvniť ho tak, aby sa rozvíjal do človeka schopného dôvery a spolupráce, zodpovedného za seba a za vlastný život. V uvedený deň na žiakov pôsobili aj rozprávania hostí, ktorí prežili väčšinu svojho života v totalite a čelili jej dobrým aj negatívnym stránkam. Obdobie komunistického Československa trvalo viac než 40 rokov, malo rôzne podoby a dôsledky siahajúce aj do súčasnosti.

Pri spracovaní tejto témy sme postupovali podľa trojstupňového modelu amerického pedagóga Johna Deweya. Model sleduje ako sa dá učením premeniť impulzy, pocity a túžby na aktívne jednanie, a súčasne predvídať následky. Impulzom pre žiakov bolo získanie poznatkov na hodinách dejepisu a spracovanie svedectiev zozbieraných od prarodičov, starých rodičov a známych. Pocity a fakty sme premenili do krátkych scénok, ktorými zmapovali spoločnosť od roku 1948 po nežnú revolúciu 1989. Podľa vyjadrenia jednej zo zúčastnených „nešlo nám o vysmievanie sa z doby, ale o vyjadrenie predstáv dnešnej mládeže o tejto dobe“. Emotívne a zároveň edukačné vystúpenia ocenili nielen ostatní spolužiaci, ale aj hostia, ktorí odpovedali na otázky žiakov. Podujatie naplnilo základný vzdelávací cieľ a to naučiť človeka myslieť, orientovať sa, jednať a nachádzať zmysel a význam vo všetkom s čím prichádza do styku. Vyslalo tiež signál všetkým tým, ktorí by najradšej vyradili dejepis zo stredoškolských predmetov ako prebytočný, veď všetky informácie sa dajú „vygúgliť“ v mobile.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW