Svetový deň vody

Publikované: 24.03.2023 | Naposledy aktualizované 24.03.2023

Dňa 23.3.2023 sme si v Centre sociálnych služieb Jahodná zorganizovali besedu pri príležitosti Svetového dňa vody, ktorý si každoročne pripomíname dvadsiateho druhého marca. Naším cieľom bolo upriamiť pozornosť klientov na význam vody pre náš život, ale aj pre existenciu života na Zemi vôbec.

Počas besedy sa účastníci mohli dozvedieť niečo z histórie vzniku tohto dňa, oboznámiť sa so zámerom, ktorý bol vyhlásením Svetového dňa vody sledovaný, a síce zvýšiť záujem verejnosti o problematiku pitnej vody a jej znečisťovania zásahmi človeka. O vode sa mohli dozvedieť množstvo informácií, ale aj zaujímavostí. O tom, že ich zaujali, svedčil aj fakt, že sa do besedy aktívne zapájali, odpovedali na otázky, ale otázky aj sami dávali. Klienti, ktorí prejavili záujem, mohli na danú tematiku nakresliť vlastný obrázok, ktorý použili pri zhotovovaní nástenky. Pripravený bol aj knižný materiál, ktorý im rozoberanú problematiku ešte viac priblížil. Vyvrcholením besedy bol malý kvíz, ktorý preveril pozornosť účastníkov. Pre tých, ktorí pozorne sledovali dianie počas besedy, nerobilo žiadne problémy správne odpovedať na pripravené otázky.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW