Učiteľka Gymnázia V. Mihálika získala opäť významné ocenenie

Publikované: 21.11.2022 | Naposledy aktualizované 21.11.2022

Nadácia Dionýza Ilkoviča každoročne oceňuje predovšetkým výnimočných pedagógov prírodovedných predmetov za rozvoj mimoškolskej činnosti a za úspechy ich žiakov v medzinárodných súťažiach. Tento rok nadácia odovzdala ocenenie „Cenu Dionýza Ilkoviča“ po šiestykrát a nominovaných bolo 43 osobností. Víťazkou 6. ročníka sa stala učiteľka Gymnázia Vojtecha Mihálika Sereď RNDr. Mariana Straková. Tohtoročná Cena Dionýza Ilkoviča bola slávnostne odovzdaná dňa 9.11.2022 v bratislavskej Redute. Cenu odovzdával pod záštitou ministerstva školstva štátny tajomník Slavomír Partila.

RNDr. Mariana Straková pôsobí 19 rokov na našom gymnáziu ako učiteľka predmetov biológia a chémia. Počas týchto rokov dosahuje vynikajúce výsledky v starostlivosti o talentované deti a mládež. Jej študentom patria popredné umiestnenia v biologickej, chemickej olympiáde a iných príbuzných súťažiach vo všetkých kolách v rámci Slovenskej republiky. Od školského roku 2004/2005 až po školský rok 2021/2022 vychovala v rámci uvedených súťaží 44 úspešných riešiteľov v celoštátnych kolách. Svojich žiakov výborne pripravila aj na medzinárodné olympiády a súťaže, z ktorých jej žiaci priniesli 2 zlaté, 3 strieborné a 8 bronzových medailí. Prispela tak k dlhodobému zviditeľňovaniu nielen nášho gymnázia, nášho mesta, kraja, ale aj našej krajiny v zahraničí.

Vo výučbe aprobačných predmetov často používa netradičné formy a metódy práce, zhotovuje žiakom množstvo originálnych učebných materiálov. Každoročne vedie aj biologický krúžok, kde sa venuje žiakom všetkých vekových kategórií. Dokonca aj v období pandémie viedla krúžok online formou a pripravovala tak študentov na súťaže. Počas dištančného vzdelávania vytvárala študentom ideálne podmienky pre progresívne napredovanie. Svoje skúsenosti s prácou s nadanými deťmi odovzdáva aj svojim kolegyniam v zbore, čím ich inšpiruje v práci.

Pani učiteľka už bola viackrát ocenená. V roku 2019 získala Cenu Trnavského samosprávneho kraja za mimoriadny prínos k rozvoju kraja a za výsledky dosiahnuté v pedagogickej oblasti. V roku 2020 jej bola udelená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR Malá medaila sv. Gorazda za dlhoročnú prácu s nadanými a talentovanými žiakmi. Na podnet žiakov ju ocenil v roku 2021 aj primátor mesta Sereď v kategórií Pedagóg, ktorý ma najviac inšpiroval k rozvoju. Tento rok k uvedeným oceneniam pribudla Cena Dionýza Ilkoviča. Získaná cena je krásnym poďakovaním za jej obetavú prácu v prospech mladej generácie a za výsledky celoštátneho a medzinárodného významu, ktoré dosiahli jej študenti.

Naša kolegyňa vštepuje žiakom nielen množstvo poznatkov, ale aj hodnoty života. Patrí jej náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie a energiu, s akou pracuje so svojimi žiakmi. K oceneniu jej blahoželáme, prajeme veľa skvelých študentov a mnoho ďalších úspechov v práci i v osobnom živote!

Viera Tkáčová

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW