„Účtovníci“ opäť súčasťou duálneho vzdelávania

Publikované: 17.12.2020 | Naposledy aktualizované 30.05.2022

Duálne vzdelávanie predstavuje pre žiakov veľkú príležitosť, aby už počas stredoškolského štúdia zažili, aké je to byť zamestnancom firmy a zároveň získať vedomosti od odborníkov z praxe.

V predchádzajúcom školskom roku sa naša škola, Obchodná akadémia vo Veľkom Mederi, ako prvá z obchodných akadémií zapojila do systému duálneho vzdelávania. V tomto školskom roku sme opäť spustili praktickú výučbu odborných ekonomických predmetov u dvoch zamestnávateľov. Štyria študenti prvého ročníka tak dostanú možnosť získať praktické vedomosti a zručnosti u nich, stretnúť sa s novými výzvami, byť súčasťou mladého kolektívu. Rozdielom oproti klasickej výučbe je, že teoretické vyučovanie v škole a praktické vyučovanie u zamestnávateľa prebieha súčasne.

V tomto školskom roku sa študenti prvého a druhého ročníka budú zúčastňovať praktického vyučovania vo firmách K&K Benefit, s. r. o. a Inter Harmony, s. r. o., jedna študentka druhého ročníka v spoločnosti Reylon, s. r. o.
Žiaci prvého ročníka absolvovali hneď v prvý týždeň pohovor, na základe ktorého odborná komisia vybrala tých štyroch, ktorí počas celého štúdia budú získavať praktické poznatky u zamestnávateľa. Počas osobných pohovorov sme posudzovali silné a slabé stránky študentov, ich postoj k práci v kolektíve, reakcie na nepredvídateľné situácie, a tiež predpoklady osobnostného a profesionálneho rozvoja.
V závere sa uskutočnilo spoločné zhodnotenie, počas ktorého komisiu zaujímali názory študentov na to, ako prežívali predchádzajúce chvíle, čo pre nich predstavovalo ťažkosti, ktoré otázky ich prekvapili. Jednoznačne označili na najprekvapivejšiu a najneočakávanejšiu otázku „Čo bola najväčšia chyba, ktorú si doteraz urobil/urobila?” Vyhodnotenie prebiehalo v uvoľnenej atmosfére, nervozita študentov opadla. Považovali sme za dôležité, aby žiaci odchádzali zo svojho prvého pohovoru s pozitívnym dojmom.

 

 

autor textu:
Anita Balaskóová, vyučujúca odborných predmetov

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW