Začiatok školského roka nabitý zábavnou outdoorovou výučbou

Publikované: 21.09.2022 | Naposledy aktualizované 29.09.2022

V posledných rokoch často počujeme, že školy na Slovensku by mali byť otvorené inovatívnym, moderným formám vzdelávania. Gymnázium J. B. MAGINA vo Vrbovom sa rozhodlo, že neostane len pri slovách! Preto sa v tomto školskom roku zapájame do projektu „Škola v Oute“. Ide o kreatívny spôsob vzdelávania, ktorý presúva výučbu z tried do exteriéru a efektívne prepája teóriu s praxou. Žiak vďaka medzipredmetovému prepojeniu získava komplexné vedomosti a rozvíja svoje mäkké zručnosti (soft skills).

Čo si teda učitelia pripravili pre svojich žiakov? Išlo o dva septembrové dni vyučované v krásnom prostredí Katarínky a Bradla, plné vzdelávania a zábavy, o čom svedčia aj fotky.

Vzdelávacie aktivity na „Katarínke“ boli zamerané na efektívne prepájanie vedomostí z niekoľkých predmetov ako slovenský jazyk, dejepis, geografia, biológia a, samozrejme, telesná výchova. Žiaci rozdelení do tímov museli na niekoľkých stanoviskách hľadať odpovede na zadania vo svojich pracovných listoch. 

Výsledky zo vzdelávacích aktivít – Katarínka - 7.9.2022

 1. miesto             Tu za tým stolom                   32 bodov
 2. miesto             Horské ťavy                           25 bodov
 3. miesto             Gabriel a 10 apoštolov           23 bodov
 4. miesto             Bodka                                     20,5 boda
 5. miesto             9 statočných                           19 bodov
 6. miesto             Feministky                             16,5 boda
 7. miesto             Hromozvody                          15 bodov 
 8. miesto             Prievidzské čupakabry           10 bodov

Výsledky zo vzdelávacích aktivít – Katarínka - 8.9.2022

 1. miesto             Stars                                       28 bodov
 2. miesto             Nicolca                                   27 bodov
 3. miesto             Renegades + Kukuričky         26 bodov
 4. iesto                Vilma´s team                         23 bodov

Členovia tímov na 1. mieste okrem diplomov získavajú drobné ceny a spolu s nimi členovia tímov na 2. a 3. mieste po 5 bodov za aktivitu, ktoré do IŽK nahodia učitelia príslušných predmetov. 

Vzdelávacie aktivity na „Bradle“ pomohli žiakom upevniť a utvrdiť preberané učivo z dejepisu, občianskej náuky, biológie, fyziky, matematiky a svoje miesto si tu našli aj cudzie jazyky.  Žiaci pracovali v skupinách na stanovištiach infobodov a mali možnosť na vlastnej koži zažiť, že učenie nemusí byť "mučenie", ale môže byť aj zábavou! Veľa sa naučili formou hier v spojení s krásnou prírodou.

Výsledky zo vzdelávacích aktivít      Bradlo 

 1. miesto                         Feministky
 2. miesto                         Hromozvody
 3. miesto                         9 statočných

Aktivity na Bradle sú bodované po príslušných predmetoch.

Sme veľmi radi, že sme sa spolu pri týchto aktivitách zabavili. Veríme, že už teraz sa tešíte na ďalšie učenie sa v „oute“!

Vaši učitelia

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW