Aktuálne opatrenia v oblasti školstva

Publikované: 24.03.2020 | Naposledy aktualizované 22.02.2022

ŠKOLY 2019/2020

Vo všetkých školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja bude od 30.3.2020, až do odvolania na základe usmernenia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prerušené vyučovanie.

PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA STREDNÉ ŠKOLY

Prihlášky na prijímacie konanie pre žiakov ZŠ budú zasielané do 15.5. 2020

MATURITY 2019/2020:

Predbežné informácie Ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR uvádzajú, že externá časť maturitnej skúšky je zrušená, písomná forma internej časti maturitnej skúšky je zrušená. Ústna forma maturitnej skúšky bude do 14 dní od odvolania prerušenia vyučovania.

 O Všetkých nových informáciách Vás budeme priebežne informovať.
 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram