AMFO 2013

Publikované: 21.10.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavský samosprávny kraj  - Záhorské osvetové stredisko v Senici je usporiadateľom už 17. ročníka krajskej súťaže a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby  Trnavského kraja  „AMFO  2013".

Súťaž je postupová – trojstupňová – ocenení a odporučení autori odbornou porotou z regionálnych kôl súťaže postúpili do krajského kola súťaže  a následne  do celoštátneho kola súťaže neprofesionálnej fotografickej tvorby -  AMFO  2013.

            Poslaním krajskej súťaže a výstavy je  vytvoriť podmienky pre zhodnotenie, konfrontáciu výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov v Trnavskom kraji. Verejnou prezentáciou súťažných prác na výstavách motivovať záujem širokej verejnosti o fotografie rôzneho  regionálneho pôvodu, tematického, žánrového zamerania, formálneho a technického spracovania a tak prispieť k rozvoju amatérskej fotografie na Slovensku.

Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – rozvíjať vedomostný a umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.

            Prihlásení autori súťažia so svojimi fotografickými prácami v troch základných skupinách :  a/ v skupine dospelých autorov – nad 21 rokov,   b/ v skupine autorov od 16 do 21 rokov a c/ v skupine autorov do 16 rokov, pričom v každej skupine sa súťaží v kategórii :

čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií. Tiež boli v tomto roku vyhlásené NOC  dve tematické kategórie a to č. 1 (Európsky rok občanov s cieľom zvyšovať informovanosť o právach , ktoré z občianstva EU vyplývajú) a č. 2 (1150. výročie príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda na územie Veľkej Moravy ).

      Do tohtoročného 17. ročníka  krajskej súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby AMFO 2013  postúpilo 64 autorov – fotografov  Trnavského kraja s  272 fotografickými prácami, z toho v skupine autorov nad 21 rokov to bolo  172 čiernobielych a farebných fotografií a 5 multimediálnych prezentácií  od  42 autorov. V skupine autorov od 16 do 21 rokov  to bolo 45 čiernobielych a farebných fotografií od 16 autorov a v skupine  do 16 rokov  22 fotografických prác od 6 autorov. V tematickej kategórii 1 súťažilo 15 fotografických prác od 3 autorov  v tematickej kategórii č. 2 - 13 fotografických prác od 3 autorov .

            Fotografie  a multimediálne prezentácie fotografií prihlásené do súťaže hodnotila odborná porota v zložení: Mgr. František Tomík , Mgr. Rudolf Lendel a doc. MgA.  Jozef Sedlák – umeleckí fotografovia a  pedagógovia z Bratislavy, ktorí rozhodli udeliť diplomy,  vecné ceny a čestné uznania.

Skupina A (autori nad 21 rokov )
čiernobiela fotografia :

1. miesto :  Zuzana Horváthová, Hlohovec
2. miesto : Sabina Djasníkova,UCM Trnava
3. miesto :  Juraj Marec, Trnava
Čestné uznanie:

 • Ervin Barczi , Šaľa
 • Marián Špajdel Trnava
 • Jiří Svoboda, Trnava
 • Radovan Jamrich , Šaľa
 • Anita  Benkovičová , Galanta

farebná fotografia:
1. miesto : Eleonóra Szombatová, Trnava
2. miesto : Alžbeta Derzsi , Dolný Bar
3. miesto : Ľubica Ema Máziková , Šamorín  
                
Čestné uznanie:

 • Jozef Kalka, Senica
 • Vladimír Lužinský, Chtelnica
 • Verner Scheinbenreif, Hlohovec
 • Zuzana Horváthová, Hlohovec

multimediálna prezentácia
Ceny (bez určenia poradia)

 • Matej Chrenko, Hlohovec
 • Milan Marônek, Trnava

Čestné uznanie :

 • Peter Babka

Skupina B (autori od 16 do 21 rokov)
čiernobiela fotografia:

Cena :

 • Ema Lančaričová Trnava

Čestné uznanie :

 • Tomáš Lipa, Skalica
 • Michal Krištof, Senica

farebná fotografia:
Cena :

 • Gréta Zubová, Trnava

Čestné uznanie :

 • Miroslava Dudášová, Sereď
 • Matúš Koprda, Trnava
 • Tomáš Lipa , Skalica
 • Peter Kántor , Dunajská Streda

Skupina C (autori do 16 rokov)
čiernobiela fotografia :

Cena

 • Lujza Stopková, Trnava

Čestné uznanie :

 • Ond Both , Dunajská Streda

farebná fotografia
Čestné uznanie:

 • Lujza Stopková Trnava

Tematická kategória 1                                                                                                           Cena

 • Michal Krištof Senica

Čestné uznanie

 • Veronika Bahnová, Smolenice
 • Miroslav Šimek , Galanta

Tematická kategória 2
Cena

 • Marián Špajdel, Trnava

Čestné uznanie

 • Rastislav Oslej Senica                                                                                            
 • Miroslav Šimek Galanta

Odborná porota uskutočnila   výber fotografií na výstavu – zostavila výstavnú kolekciu v celkovom počte 150   fotografických prác od 58  autorov , vybrala multimediálne prezentácie na prehliadku v počte 5 od 5 autorov.  Ďalej odborná porota uskutočnila výber fotografií  pre postup na celoštátnu  súťažnú výstavu AMFO 2013 .
Slávnostné otvorenie výstavy s kultúrnym programom, vyhlásenie výsledkov a udeľovanie cien sa uskutoční  13.  júna 2013 o 16.00 hod. v Záhorskom múzeu  v Skalici, ktoré je  spoluusporiadateľom výstavy.
      Pre účastníkov súťaže je v rámci výchovno-vzdelávacej časti podujatia pripravený
o 14,00 hod. odborno-rozborový seminár s lektormi – členmi poroty .
Výstava je sprístupnená verejnosti do 7. júla 2013 vo výstavných priestoroch Záhorského múzea  v Skalici.
Otvorená  je v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod., v sobotu od 10.00 do 14.00 hod., v nedeľu od 14.00 do 18.00 hod.
17. ročník  súťažnej výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Trnavského kraja AMFO 2013  sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, Trnavského samosprávneho kraja  a za podpory sponzorov : Mestského úradu Skalica, Mestského úradu  Senica, Jednoty COOP Senica,  Rámovania obrazov Ľ. Miču Senica .

                                                                                                    V. Juríčková,
                                                                                  Záhorské osvetové stredisko  Senica

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW