ClusterPoliSEE

Publikované: 22.01.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

22.01.2013 – 23.01.2013 – V Šoproni (Maďarsko), sa konala 1. študijná návšteva, organizovaná v rámci projektu „Inteligentnejšie klastrové politiky pre Juhovýchodnú Európu" (ClusterPoliSEE). Konferencia sa uskutočnila pod záštitou hostiteľa - Panónskeho obchodného združenia sieťovania (partner projektu) a prezentovala nástroje a opatrenia šiestich nosných tém rozvoja klastrových politík v rámci projektu ClusterPoliSEE: inovácie, rozvoj klastrov podporovaný výskumom a vývojom, trvalá udržateľnosť, medzinárodná spolupráca a sieťovanie, regionálna inteligentná špecializácia, zručnosti a tvorba pracovných miest.
Prvý deň konferencie sa venoval problematike aktívneho starnutia, novým zručnostiam a tvorbe pracovných miest v klastroch, ako aj podpore obchodných príležitostí a inštitucionálnych partnerstiev, s účasťou projektov Clusterpolisee, Cluststrat, Innoval, C-Plus INTERREG. Prednášky a prezentácie pokračovali aj druhý deň konferencie.
V rámci projektu sa uskutoční celkovo šesť študijných návštev, organizovaných rôznymi partnermi projektu. Najbližšia sa bude konať na konci februára vo Viedni. 
Ing. Juraj Štaffa, PhD.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend