Cyrilometodské oslavy v Kátlovciach

Publikované: 18.11.2013/ Aktualizované: 21.02.2022

Pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu pribudol v Kátlovciach cyrilometodský kríž, pamätná tabuľa a farský erb. V miestnom farskom Kostole sv. Ducha ich požehnal Radoslav Bazala, súdny vikár Trnavskej arcidiecézy a farár v Dechticiach. „Kríž bude potom osadený pred budovou miestnej fary," povedal kátlovský kňaz Pavol Zemko.
Pamätná tabuľa je venovaná bývalému kňazovi Kátloviec Izidorovi Holovičovi. V rokoch 1948 ‑ 1952 bol farárom vo Farnosti sv. Martina v Bratislave, neskôr ho komunistická diktatúra dala uväzniť. Po prepustení ho degradovali a dovolili mu robiť len kaplána. Po čase mohol opäť pôsobiť ako kňaz, posledné roky svojho života prežil v Kátlovciach, kde 24. januára 1974 zomrel a je aj pochovaný.
Pamätnú tabuľu do predsiene kostola tejto osobnosti katolíckej cirkvi venoval Trnavský samosprávny kraj. „Oceňujem, že sa obec Kátlovce aktívne zapojila do kalendára podujatí, ktoré súvisia s výročím príchodu slovanských vierozvestcov. Veľká zásluha patrí starostovi obce Pavlovi Johanesovi a miestnemu farárovi Pavlovi Zemkovi. Ich činy sú pozitívnym vzorom pre ľudí v obci a jej okolí," uviedol predseda TTSK Tibor Mikuš. Súčasťou slávnosti bolo požehnanie farského erbu, ktorý vyjadruje spätosť k Trnavskej arcidiecéze a príslušnosť k smolenickému dekanátu.
Pri tejto príležitosti odovzdal trnavský župan pamätné medaily in memoriam Izidorovi Holovičov a Pavlovi Johanesovi. Sólista opery SND Daniel Čapkovič si prevzal pamätný list predsedu TTSK.
Tatiana Čuperková

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW