Deň astronómie 2019 – Pocta Mgr. Ladislavovi Košinárovi

Publikované: 02.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022
2. 4. 2019 – Prívetivé slnečné počasie vytvorilo príjemnú kulisu tohtoročných osláv Dňa astronómie, ktoré si v sobotu 23. marca 2019 pripomenuli významní predstavitelia slovenských hvezdární, aktívni astronómovia z radov odborníkov i nadšencov, ako aj blízki spolupracovníci a priatelia Hvezdárne v Sobotišti slávnostným uctením si pamiatky jej zakladateľa, pána Mgr. Ladislava Košinára, pri príležitosti 90. výročia jeho narodenia.

V prvej časti spomienkovej slávnosti sa všetci prítomní zhromaždili v prekrásnom, jarnými farbami lemovanom areáli malebnej hvezdárničky, ktorá svojim priaznivcom i priateľom astronómie oddane slúži už 47. rok, kde po úvodných slovách privítania a pripomenutia si mimoriadneho významu a odkazu osobnosti pána Mgr. Košinára, ktoré obecenstvu adresoval pán RNDr. Svetozár Štefeček, jeho žiak a príkladný pokračovateľ, nasledovalo slávnostné odhalenie pamätnej tabule venovanej pamiatke zakladateľa sobotištskej hvezdárne, pána Mgr. Ladislava Košinára, na budove hvezdárne. Samotného slávnostného aktu jej odhalenia sa ujal starosta obce Sobotište pán Mgr. Dušan Horňák. Krátku prestávku do začiatku druhej časti slávnostného programu využili prítomní príbuzní, bývalí kolegovia, spolupracovníci či známi a priatelia pána Mgr. Košinára na vzájomné družné zvítania a nadšené rozhovory plné jedinečných spomienok a zážitkov uchovaných zo stretnutí s pánom Mgr. Košinárom.
Následne sa v sprievode príjemných slnečných lúčov presunuli do miestneho Domu kultúry, kde spomienková slávnosť pokračovala vo svojej druhej časti veľmi zaujímavými a podnetnými prednáškami venovanými pánovi Mgr. Košinárovi a vede o vesmíre, astronómii. Hneď po opätovnom srdečnom privítaní prítomných a hostí z úst pána RNDr. Svetozára Štefečka, ponúkol všetkým úvodné slovo v podobe svojich jedinečných spomienok na osobnosť i dielo pána Mgr. Košinára, mimoriadne húževnatého popularizátora a mentora slovenskej amatérskej astronómie, pán RNDr. Pavol Rapavý, riaditeľ Hvezdárne v Rimavskej Sobote, ktorá je tiež sídlom Slovenského zväzu astronómov. Rovnako aj nasledujúca prvá prednáška, ktorú si osobitne pre sobotňajšie spomienkové podujatie pripravil pán RNDr. Ladislav Hric, CSc., predseda Slovenskej astronomickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied, pod názvom „Posledný rozhovor" sa niesla v duchu spomienok na jeho posledné spoločné stretnutie s pánom Mgr. Košinárom a posledný poskytnutý rozhovor, pričom si obecenstvo mohlo súčasne vypočuť aj originálnu časť záznamu a vzhliadnuť počas neho vytvorené fotografie, a pripomenúť si tak osobnosť pána Mgr. Košinára v zvukovej i obrazovej podobe. Nasledujúci priestor už patril ďalej samotnému vesmíru. V poradí druhú samostatnú prednášku ponúkol prítomným pán RNDr. Roman Nagy, PhD., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, pričom predložil a súčasne bravúrnym spôsobom v skrátenej a zjednodušenej podobe objasnil podstatu svojej prednášky nazvanej „Tmavá hmota, najväčšia záhada vesmíru … alebo je to všetko inak?". Posledná prednáška už patrila nateraz pravdepodobne najmladšej „osobnosti" slovenskej rodiny amatérskych astronómov, členke Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov v Sobotišti Janke Švrčkovej, ktorá pod vedením pána RNDr. Svetozára Štefečka dokázala pretaviť svoje húževnaté úsilie v troch bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch do podoby medaile získanej na medzinárodnej olympiáde v astronómii a astrofyzike, pričom na poslednej, v poradí dvanástej, ktorá sa konala vlani v čínskom Pekingu, získala najcennejšiu, zlatú medailu. Na počesť pamiatky pána Mgr. Košinára si Janka pripravila prednášku zameranú na jednu z najviac diskutovaných tém v dejinách novodobej astronómie, ktorú nazvala „Apollo 11 – konšpiračná teória o pristátí na Mesiaci" a objasnila v nej kľúčové dôkazy vyvracajúce ťažiskové piliere prvotnej konšpiračnej teórie, ktorá sa zrodila na podklade knihy Billa Kaysinga „Nikdy sme neboli na Mesiaci: Americký tridsať-miliardový podvod". Záverečné slovo so srdečným poďakovaním všetkým vystupujúcim, hosťom i celému obecenstvu adresoval v mene Miestnej organizácie Slovenského zväzu astronómov amatérov v Sobotišti i kolektívu Hvezdárne v Sobotišti jej predseda pán RNDr. Svetozár Štefeček. Spoločne s nimi sa na príprave tohto jedinečného spomienkového podujatia podieľali aj Obec Sobotište, Trnavský samosprávny kraj, Záhorské osvetové stredisko v Senici a Slovenský zväz astronómov.
 
Tlačová správa: Záhorské osvetové stredisko Senica
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW