Deň Trnavského samosprávneho kraja

Publikované: 06.10.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

6. 10. 2016 - Deň Trnavského samosprávneho kraja, ktorý pripadá na prvý októbrový štvrtok, obsahoval bohatý program v zariadeniach v jeho zriaďovateľskej kompetencii. Vrcholom bolo tradičné oceňovanie osobností, ktoré sa uskutočnilo ôsmykrát. Za ten boli vyznamenané stovky ľudí a kolektívov, spätých svojim životom s regiónom. 

„Snažíme sa v našom kraji vzdať úctu tým, ktorí dlhé roky konali mimoriadnu prácu v prospech tohto kraja a Slovenska. Tohto roku vzdáme úctu aj tým, ktorí podporujú priateľstvo kraja a Slovenska s inými krajinami. Týmto všetkým je určený dnešný deň,"  povedal v príhovore predseda TTSK Tibor Mikuš.

Na slávnosti sa zúčastnili a zároveň si prevzali Pamätnú medailu predsedu TTSK Jej Excelencia Margarita Ganeva, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Bulharskej republiky na Slovensku,  Jej Excelencia Lívia Klausová, mimoriadna a splnomocnená veľvyslankyňa Českej republiky na Slovensku a Jeho Excelencia Alexej Leonidovič Fedotov, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku.

V Divadle Jána Palárika v Trnave odovzdal predseda TTSK Tibor Mikuš štyri čestné občianstva, deväť cien kraja a pamätné medaily jednotlivcom a kolektívom. 

Novými čestnými občanmi TTSK sú historik a vysokoškolský pedagóg Stanislav Ďurica, ktorý sa okrem iného pričinil o založenie Ústavu dejín kresťanstva v Bratislave a Slovenského historického ústavu v Ríme, ďalej vedec a etnológ Ján Podolák, ktorý stál pri zrode viacerých etnologických inštitúcií na Slovensku. Rovnako bol ocenený spoluzakladateľ Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity Štefan Kopecký.  Čestné občianstvo TTSK udelili aj básnikovi, prekladateľovi a literárnemu vedcovi Viliamovi Turčánymu.

Medzi nositeľmi Ceny TTSK za rok 2016 sú aj herec Juraj Sarvaš, politológ Michal Horský, spoluzakladateľka Právnickej fakulty Trnavskej univerzity Helena Barancová, lekári Miroslav Danaj a Anton Gerinec, bývalý politik Arpád Matejka, predseda Slovenskej asociácie športu na školách Anton Javorka, Ľudovít Čutrík a kolektív Fakulty masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW