Deň úcty k poľnohospodárom v Červeníku

Publikované: 07.08.2016/ Aktualizované: 21.02.2022

7. 8. 2016 – Slávnostným galaprogramom vyvrcholil v amfiteátri v Červeníku 51. ročník Slávností spevu, hudby a tanca. Z centra obce sa krojovaný sprievod presunul do amfiteátra, kde sa zaplnenému publiku predstavili súbory, ktoré neskôr vystúpili so svojím programom.

V úvode ocenil predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš, spolu s podpredsedom kraja Augustínom Hambálkom ľudí, ktorí sa svojou celoživotnou prácou v oblasti poľnohospodárstva zaslúžili o rozvoj tohto odvetvia. Pamätnú  medailu predsedu TTSK dostali predseda Poľnohospodárskeho družstva v Topoľnici Alojz Frenyák a Ladislav Gáspár, podpredseda na Poľnohospodársko–obchodnom družstve v Abraháme.

„Červeník je obec, kde si už päťdesiat rokov pripomíname to najlepšie, čo nám ostalo po našich predkoch z celého Slovenska. Chcel by som poďakovať tým, ktorí sa starajú o našu zem, lebo len to je jediná istota, že prežijeme budúce obdobia. Tí, ktorí to robia, nevykonávajú povolanie, ale je to poslanie. Každý z nás je zodpovedný za to, aby sme Slovensko odovzdali budúcim generáciám v lepšom stave, než, keď ho my spravujeme," povedal v úvodnom príhovore Tibor Mikuš.  

Počas žatevného pásma, s ktorým sa predstavil folklórny súbor Podhoranka z Kočína Lančára prevzal predseda kraja chlieb a žatevný veniec ako symboly ukončenie zberu úrody. „Naši poľnohospodári si úctu zaslúžia. Chcem im poďakovať za ich prácu, pretože výživa národa je to najdôležitejšie. Bez auta sa obídeme, aj oblek môžeme nosiť starý, ani televízor nepotrebujeme, ale bez chleba by sme neprežili ani niekoľko dní," povedal T. Mikuš, ktorý pripomenul, že celá slávnosť sa koná aj pri príležitosti Dňa úcty k poľnohospodárom.

  V kultúrnom programe vystúpili okrem spomíname Podhorana aj domáce súbory Verešvaran a destský Verešvaranček, Mikuláš a Natália Petrašovskí z Humenného, súbory Hron zo Žiaru nad Hronom, Skaličan zo Skalice, Hriňovčan z Hriňovej a ďalší.

 

Slávnosti spevu, hudby, tanca v Červeníku si nenechali ujsť ani viaceré osobnosti z oblasti kultúry, či agrosektora.

Oliver Šiatkovský, predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Trnava: „Vystúpenie folklórnych súborov sa mi veľmi páčilo. Aj to je dôkazom toho, že máme na Slovensku dedičstvo, ktoré môžeme predať ďalším generáciám. Celý program bol vlastne poďakovanie poľnohospodárom a pripomenutie ľuďom, že za produktmi, ktoré nájdu v obchodoch je poctivá práca ľudí na poliach."

Marián Chudovský, generálny riaditeľ Slovenského národného divadla: „Viac rokov chodím povedľa Červeníka po diaľnici a z médií registrujem pozitívne ohlasy na kultúrnu činnosť v obci. Môj dlhoročný priateľ Ján Všetečka mi spomenul, že sa sem chystá, tak som využil príležitosť a prišiel som sa pozrieť. Podujatie sa mi páčilo a chcel by som, aby aj táto regionálna sféra prenikla viac do kultúry v širšom meradle. Zaujalo ma nadšenie organizátorov a to, že obec žila akciou po celý deň. Myslím si, že kultúra na Slovensku je na vysokej úrovni, ale treba o nej vedieť a dostatočne ju medializovať. Stretol som sa so starostom Červeníka a možno sa nám podarí dostať niečo podobné aj do priestorov Slovenského národného divadla."

Marián Mihálik, starosta obce Červeník: „Osvedčilo sa nám, že sme posunuli začiatok na neskoršiu hodinu, aj počasie nám tentoraz prialo, takže hľadisko bolo zaplnené až do konca. Sme už medzi poslednými, kto takýmto spôsobom vzdáva úctu poľnohospodárom a bol by hriech, keby sme v tom nepokračovali. Zaslúžia si našu úctu za to, čo robia. Často bojujú s neúrodou a aj keď sa urodí veľa, tak zasa majú menšie zisky. Sme radi, že v podmienkach, aké majú od štátu ešte stále fungujú."

Bohuslav Uváčik, predseda COOP Jednoty Trnava, s. d.: „Slávnosti v Červeníku sa spájajú v podstate s celým mojím životom. Som totiž rodák zo susednej obce Žlkovce a na slávnosti do Červeníka som chodil už ako chlapec. Vtedy som ich, samozrejme, vnímal úplne inak, ako dnes.

COOP Jednota Trnava, s. d. (ďalej len CJTT) sa začala zúčastňovať na slávnostiach až v sedemdesiatych rokoch, keď to presadil môj predchodca, bývalý predseda CJTT, Ing. Jozef Karaba, ktorý je rodák z obce Červeník. On založil aj tradíciu akcie Beh o pohár predsedu CJTT, ktorá sa koná v sobotu počas slávností. Vtedy sa aj oslavy Medzinárodného družstevného dňa (MDD), ktoré CJTT dovtedy organizovala v Trnave, presunuli do Červeníka a CJTT sa stala najprv sponzorom a potom i spoluorganizátorom osláv.

Termín osláv bol vždy koncom júna a až v 80–tych rokoch sa presunul na druhý augustový víkend, ako je tomu dodnes, aj z toho dôvodu, aby sa zároveň mohli osláviť i dožinky – koniec žatvy.

Po zmene režimu u nás, keď som sa stal predsedom CJTT ja, boli tendencie oslavy zrušiť, ale aj vďaka vtedajšiemu vedeniu CJTT a, samozrejme, ochote a snahe vedenia obce a Trnavského osvetového strediska, sme týmto tendenciám zabránili. Počas tých dlhých rokov sa situácia vyvinula tak, že dnes je oslava Medzinárodného družstevného dňa v Červeníku jedinou masovejšou udalosťou, kde sa pripomínajú a oslavujú tradície družstevníctva  v našom regióne, ktorá je spojená i s odovzdávaním žatevného venca, ako i s úctou a vďakou poľnohospodárom, ako živiteľom národa.

Družstevníctvo má v našom regióne veľmi dlhú, už vyše 120-ročnú, históriu. Väčšina ľudí si pod pojmom družstevníctvo predstavuje iba poľnohospodárstvo, ale okrem poľnohospodárskeho máme  u nás i spotrebné, výrobné, či bytové družstevníctvo. Je pozoruhodné, že Slovensko je po Veľkej Británii krajinou s najstaršou družstevnou tradíciou na svete.

Je dobré, keď si ľudia zachovávajú tradície a oslavy v Červeníku sú takouto tradíciou. Už vyše 50 rokov sa počas nich v Červeníku spieva, tancuje, vládne veselá nálada pri dobrom vínku a chutnom jedle.

Najviac ma však teší, že i takouto cestou sa udržuje družstevná tradícia a utužujú sa vzťahy medzi členmi nášho spotrebného družstva - jednotármi, ktorí sa vo veľkom počte na oslavách v Červeníku každoročne zúčastňujú. A aj z toho dôvodu budeme túto tradíciu v budúcnosti podporovať."

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW