Deň Zeme 2013

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Trnavský samosprávny kraj a Záhorské osvetové stredisko v Senici pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali konferenciu „O životnom prostredí v Trnavskom samosprávnom kraji". Cieľom konferencie bolo poskytnúť vhodnú platformu pre prezentáciu širokého spektra aktivít zameraných na  podporu ochrany životného prostredia na území Trnavského samosprávneho kraja.
Konferencia bola zameraná na prienik akademického prostredia a praxe, predstavenie edukačných i mimoškolských aktivít vzdelávacích inštitúcií, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK, subjektov tretieho sektora, ako aj podnikateľských subjektov z územia Trnavského samosprávneho kraja.
Tohto vedeckého fóra sa zúčastnili odborníci z univerzít a vysokých škôl, stredných odborných škôl a organizácii v pôsobnosti TTSK, výskumných a odborných ústavov (SAV), primátori, starostovia obcí, predstavitelia podnikateľskej verejnosti a cirkví.
„Keď tu vidím na jednom mieste také množstvo významných osobností, uvažujem nad tým, že som sa ešte nestretol s tým, že by iný samosprávny kraj organizoval odborné podujatia na takejto úrovni ako to robí Trnavský samosprávny kraj. Oceňujem priestor, ktorý je takto poskytnutý problematike životného prostredia," vyzdvihol vo svojom príhovore László Miklós, vedúci Katedry UNESCO pre ekologické vedomie a trvalo udržateľný rozvoj Technickej univerzity vo Zvolene.
Podujatie bolo spojené s ocenením osobností z oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Vedenie Trnavského samosprávneho kraja odovzdalo Pamätnú medailu predsedu TTSK za zveľaďovanie a ochranu životného prostredia na Slovensku 6 osobnostiam a kolektívu Ústavu krajinnej ekológie  SAV.
Konferencii predchádzalo slávnostné sadenie líp, ktoré sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa Zeme a na počesť 1150. výročia príchodu vierozvestcov Cyrila a Metoda. „Je mi naozaj cťou, že sa stretávame v meste Senica, ktoré pod vedením primátora je naozaj dôkazom hlbokého vzťahu k vlastnému rodnému kraju. Dnešný deň je sviatok, ktorý predpokladám aj mnohí z nás vnímajú nielen ako nejakú povinnosť verejného činiteľa. Tento deň si pripomíname ako niečo, čo je pre nás naozaj otázkou úcty, morálky a etiky," skonštatoval Tibor Mikuš, predseda TTSK.
Ľubica Pélyová

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW