Diela najlepších umelcov Trnavskej palety predstavia v Západoslovenskom múzeu v Trnave

Publikované: 22.10.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Vyše polstoročná história podujatia, ktoré je svojim zameraním na neprofesionálnu výtvarnú tvorbu v regióne jedinečné, dodáva oceneniam váhu a prestíž. Aj tento ročník Trnavskej palety predstaví výber toho najlepšieho z aktuálnej amatérskej výtvarnej scény z regiónu. Súťažná výstava je každoročne vrcholným podujatím výtvarného snaženia pre približne päťdesiat neprofesionálnych výtvarníkov reprezentujúcich okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec. Pre vystavujúcich autorov je Trnavská paleta nielen súťažou, ale najmä príležitosťou na konfrontáciu s prácami iných výtvarníkov a v minulých nekoronových ročníkoch aj stretnutie s verejnosťou a odbornou porotou, ktorej pôsobenie spočíva i v odovzdávaní skúseností a odbornej kritike.Výstava bude prebiehať v Západoslovenskom múzeu v Trnave od 5. novembra 2020 do 28. februára 2021.

Výstavný súbor prác pokrýva takmer všetky výtvarné žánre od maľby až po predmety úžitkového umenia. V téme prevláda krajina, portrét, zátišie, ale sú zastúpené i figuratívne kompozície, či meditatívne obrazy, od realistického po abstraktné spracovanie diel. Autori sú v zmysle propozícií celoštátnej súťaže Výtvarné spektrum rozdelení do dvoch vekových skupín a každá veková skupina je rozdelená do kategórií podľa výtvarnej techniky. Výtvarné diela hodnotí odborná porota pozostávajúca z výtvarných pedagógov, alebo odborníkov z výtvarnej oblasti. V tomto roku bol predsedom poroty doc. Milan Rašla, akad. maliar z Bratislavy, členovia poroty: Mgr. Peter Babka, výtvarník a umelecký fotograf a Bystrík Vančo výtvarník - ilustrátor, ktorí hodnotili 221 výtvarných diel od 52 autorov a navrhli 9 cien bez určenia poradia a 14 čestných uznaní.

Na výstave sa stretávame s autormi, ktorí sa mnohé roky pravidelne zúčastňujú Trnavskej palety a ich  práce už získali ocenenia v krajských a celoslovenských kolách súťaže Výtvarné spektrum. Je zaujímavé sledovať cestu tvorivého hľadania súťažiacich autorov, pokroky a odhodlanie, ktoré ich posúvajú dopredu, radosť z tvorby vychádzajúcej z ich autentických skúseností, sebavyjadrovania sa. Vystavené práce predstavujú vyvrcholenie viacročnej práce autorov, štúdium, hľadanie námetu, výrazu, zvládnutie techniky a materiálu.

Verejnou prezentáciou súťažných prác organizátori podujatia Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko a Západoslovenské múzeum v Trnave zvyšujú záujem širokej verejnosti o umeleckú tvorbu a napomáhajú kultivovaniu životného štýlu spoluobčanov. K výstave bude vydaný aj hodnotný katalóg. Podujatie Trnavská paleta 2020 je realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Ocenenia v 52. ročníku Trnavskej palety 2020
 

I. SKUPINA – autori vo veku od 15 do 25 rokov

Kategória: A. maľba

Cena

Dominik Štrbo, Horné Orešany • za maľbu „Per aspera ad astra

Čestné uznanie

Emma Smolková, Trnava • za maľby „Život“ a „Voda a Zem“

 

II. SKUPINA – autori vo veku nad 25 rokov

Kategória: A. maľba

6 cien bez určenia poradia

Jozefína Bíliková, Trnavaza kolekciu akvarelov

Milan Čech, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Norbert Rakús, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Rudolf Rypák, Piešťany • za kolekciu olejomalieb

Verner Scheibenreif, Hlohovec • za kolekciu olejomalieb

Silvia Vargová, Horné Dubové • za kolekciu olejomalieb

Čestné uznania

Jaroslav Áč, Majcichovza kolekciu olejomalieb

Natália Augustínová, Ružindol • za kolekciu malieb

Ján Bena, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Miroslav Benian, Trnava • za kolekciu olejomalieb

Ľubica Hornáčková, Trnava • za kolekciu malieb akrylom

Emília Krivosudská, Križovany nad Dudváhom • za maľbu akrylom „Pes -  priateľ človeka II.“

Jozef Šoltés, Piešťany • za olejomaľby „Sophia I. – IV.“

Zuzana Špirková, Trnava • za maľbu akrylom „Mlyn Radošovský“

Kategória: B. kresba a grafika

Čestné uznanie

Melánia Karczová, Trnava • za kresbu „In vino veritas...“

Kategória: C. plastika

Cena

Margita Knapová, Piešťany • za kolekciu umeleckých šperkov

Čestné uznania

Marián Detko, Krakovanyza kolekciu drevených motýlikov a náušnic s tradičnými slovenskými ornamentmi

Ján Lukačovič, Chtelnica • za kolekciu drevených plastík

Marcel Málik, Malženice • za kolekciu kamenných reliéfov

Kategória: E. intermédiá

Cena

Natália Augustínová, Ružindol • za kolekciu digitálnych malieb

Čestné uznanie

Radovan Hornáček, Trnava • za kolekciu digitálnych malieb
 

Krásu jesene vnímame a poznávame od detstva, neprekvapuje nás, ale naopak poteší naše zmysly. Tento rok sme ju s nádejou na zmenu po jarnej skúsenosti s pandémiou koronavírusu očakávali a dúfali, že sa spolu s jej príchodom skončí obdobie obmedzení a budeme si slobodne užívať nielen dary prírody ale prinesie nám aj paletu kultúrnych zážitkov. Nestalo sa tak na celom kultúrnom poli, ale myslím, že  Trnavská paleta prispeje svojou pestrosťou k obohateniu zážitkov, ktoré nám počas slnečných septembrových a októbrových dní  ponúkala príroda za chrbtom tohoročného nevítaného hosťa.

Odborná porota Trnavskej palety hodnotila (v rúškach!) šiesteho októbra 2020 úrodu 221 výtvarných diel päťdesiatich dvoch autorov za slnečného počasia, skrášleného mimoriadnym bohatstvom a pestrosťou rôznych artefaktov. Najpočetnejšie bola už tradične zastúpená maľba autorov nad dvadsaťpäť rokov, ktorej kvalitou, aj keď nie počtom, dôstojne konkurovali najmladší autori. Nepomer  mladší : starší pretrváva dlhodobo, vieme si ho vysvetliť aktuálnymi a známymi preferenciami záujmov najmladšej generácie, je však neúmerný počtu mladých ľudí, ktorí prejavujú svoj záujem o výtvarné umenie na základných umeleckých školách. Pozitívom je však zastúpenie mladých autorov v kategóriách Intermédiá a Kresba a grafika.

V maľbe už tradične prevládajú krajinárske a prírodné  motívy ako záznamy reálií, ale stále častejšie aj  ako inšpirácia k viacvýznamovým  kompozíciám. Figurálnej tvorbe sa venuje menej maliarov, ale výrazne je zastúpená v kresbe a grafike, v kategórii intermédií a čiastočne v plastike. Porota nemala ambície porovnávať počty nových a starých/známych  účastníkov súťaže, konštatovala však, že sa v tomto ročníku objavilo niekoľko nových talentov, ktorí svojimi prácami prispeli k celkovému zvýšeniu jej úrovne.

V mene organizátorov Trnavskej palety aj v mene poroty si dovoľujem poďakovať všetkým autorkám a autorom za  účasť v súťaži a vyjadriť želanie stretnúť sa s ich dielami aj na prehliadkach v budúcom a ďalších rokoch. Myslím, že akákoľvek tvorivá činnosť vykonávaná s takou láskou a zaujatím, akého dôkazom sú ich diela, prispieva nielen k zachovaniu duševného zdravia a  skrášľovaniu prostredia, ale bojuje aj s Covidom 19.

 

doc. Milan Rašla,

predseda poroty

 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW