Diskutovali sme o budúcnosti európskeho automobilového priemyslu

Publikované: 14.10.2020/ Aktualizované: 22.02.2022

Trnavský samosprávny kraj sa aktívne zapája do aktivít v rámci Európskeho týždňa regiónov a miest. Na online Samite o zelenej transformácii v stredu 14. októbra vystúpil člen Európskeho výboru regiónov a trnavský vicežupan József Berényi. Cieľom podujatia bolo poukázať na výzvy, ktorým čelí toto odvetvie priemyslu v súvislosti s následkami krízy spôsobenej pandémiou COVID-19 a ekologickou transformáciou.

Samit otvoril svojim príhovorom eurokomisár pre rozpočet a administratívu Johannes Hahn a na tému súčasných trendov a vízií v automobilovom priemysle diskutovali zástupca Európskej Asociácie dodávateľov súčiastok pre automobily a riaditeľ pre udržateľnosť skupiny Scania.

Následne predstavitelia regiónov Španielska, Česka a Slovenska hodnotili aktuálnu situáciu a výzvy, ktorým čelia v rámci svojej regionálnej územnej pôsobnosti. Podľa ich slov ide najmä o komplikácie spôsobené pandémiou ochorenia COVID-19,  ktoré zásadným spôsobom spomalili snahy o ekologickejší prístup v automobilovej výrobe. Dôraz sa pritom čoraz viac kladie na efektívnejšie využívanie energie, recykláciu, inovačné postupy pri výrobe a samotnú elektromobilitu, ktorá podľa mnohých zohrá výraznú úlohu v budúcnosti cestnej prepravy. 

V Slovenských podmienkach ide o odvetvie, ktoré je nepochybne hnacou silou našej ekonomiky. Podľa informácií zverejnených Slovenskou investičnou a rozvojovou agentúrou SARIO, automobilový sektor zodpovedá až za 50 % celkovej priemyselnej výroby na Slovensku, čo sa rovná približne 13% podielu na HDP. Pôsobia u nás v súčasnosti štyria hlavní automobiloví výrobcovia – trnavská skupina PSA Peugeot Citroen, žilinská Kia, bratislavský Volkswagen a novozaložený nitriansky Jaguar Landrover.

Budúcnosť automobilovej výroby v tejto chvíli závisí predovšetkým od legislatívnych opatrení vlády SR. Na základe podporných vládnych opatrení sa ďalej ukáže, do akej miery kríza spôsobená pandémiou COVID-19 ovplyvní automobilovú výrobu na Slovensku a stým súvisiace odvetvia. „Dlhodobá konkurencieschopnosť v oblasti automobilovej výroby čoraz viac závisí od inovačných schopností producentov a ich udržateľných stratégií rozvoja s minimálnym negatívnym vplyvom na životné prostredie,“ konštatoval vicežupan Berényi počas Samitu.

V rámci svojich možností a kompetencií pôsobí Trnavský samosprávny kraj najmä v záujme podpory spolupráce medzi jednotlivými hráčmi v automobilovom sektore. V tejto súvislosti Berényi poznamenal, že „ako vysoko pozitívne sa ukázalo prepojenie vzdelávania a praxe, ktoré vo forme duálneho vzdelávania umožňuje vytváranie silného sociálneho a ekonomického kapitálu v regióne. V Trnavskom kraji sme si zaumienili pomôcť takýmto spôsobom predchádzaniu nezamestnanosti mladých ľudí a následnému odlivu mladých potenciálnych Trnavčanov.“ Samosprávny kraj v tomto prípade hrá rozhodujúcu úlohu v identifikovaní potrieb jednotlivých aktérov na území kraja a pri vytváraní klastrov pre posilnenie spolupráce.

V budúcnosti má Trnavský samosprávny kraj záujem rozšíriť spoluprácu v oblasti automobilovej výroby aj na univerzity v rámci kraja. Za týmto účelom boli podpísané dohody o spolupráci ako prejav záujmu o upevnenie prepojenia verejnej, akademickej, podnikateľskej sféry.

Online Sumit bol zorganizovaný skupinou Výboru regiónov pre automobilový priemysel počas prebiehajúceho Európskeho týždňa regiónov a miest. Jeho záznam si môžete pozrieť na: https://youtu.be/0oWGbTuzwLI

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend