Dobrá prax – naša inšpirácia

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Trnavský samosprávny kraj, Trnavská univerzita v Trnave - Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce zorganizovali 5. ročník konferencie „Dobrá prax – naša inšpirácia" s tematickým zameraním Medzinárodná spolupráca, ako fenomén skvalitnenia sociálnych služieb. Konferencia sa uskutočnila 19. marca 2013 v priestoroch Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity (TU) v Trnave.
Konferencia sa konala  pri príležitosti Svetového dňa sociálnej práce pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša a dekana Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce TU Vladimíra Bošáka. Začala sa netradične vystúpením speváckeho zboru z  Pedagogickej a sociálnej akadémie blahoslavenej Laury v Trnave.
Predseda TTSK vo svojom príhovore ocenil prácu sociálnych pracovníkov a priznal deficit v oblasti odmeňovania i oceňovania pracovníkov, ktorý však bude nutné znižovať.
„Nie všetko sa dá riešiť zákonom, alebo na centrálnej úrovni. Kraj preto systémovo v rámci interinštitucionálnej spolupráci spolupracuje so všetkými organizáciami, ktoré sa venujú špecifickým skupinám občanov. Túto spoluprácu si ceníme a prináša pomoc tým, ktorí ju potrebujú."
V rámci konferencie prezentovali svoje poznatky z praxe odborníci z Trnavskej univerzity, Univerzity Konštantína z Nitry, domovov sociálnych služieb, občianskych združení,Trnavskej arcidiecéznej charity. S príspevkami vystúpili aj zahraniční hostia, Edith Dieplinger z Viedne a Peter Srnec z Hodonína.
V rámci posterovej sekcie prezentoval svoju činnosť Domov sociálnych služieb pre dospelých Horný Bar.

Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend