Druhé kolo prijímacích skúšok na stredné školy v Trnavskom kraji

Publikované: 14.06.2022 | Naposledy aktualizované 14.06.2022

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja zverejnili zoznam voľných miest pre študentov prvých ročníkov pre školský rok 2022/2023. Ide o 28 stredných škôl, ktoré v druhom kole prijímacích pohovorov ponúka 421 voľných miest. Prihlášky do druhého kola prijímacích pohovorov je potrebné zaslať do štvrtka 16. júna 2022.

„Aj v druhom kole prijímacích skúšok ponúkajú naše stredné školy dostatok atraktívnych voľných miest aj pre deviatakov, ktorým sa nepodarilo uspieť v prvom kole. Zaujímavou možnosťou je aj štúdium v systéme duálneho vzdelávania, v ktorom študentov motivujeme štipendiom vo výške 50 eur mesačne, ale aj bezplatným cestovaním prímestskou autobusovou dopravou a ubytovaním zadarmo. Prihlášky je potrebné poslať do štvrtka 16. júna 2022,“ uviedol Stanislav Pravda riaditeľ Odboru školstva Úradu TTSK, s tým, že skúšky budú záujemcovia absolvovať 21. júna 2022.

Formou duálneho vzdelávania je možné študovať až na 25 stredných školách na území kraja. Ide o systém odborného vzdelávania a prípravy, ktorý je úzko prepojený s praktickou prípravou na výkon povolania u konkrétneho zamestnávateľa.

Kraj v školskom roku 2022/2023 začne mimoriadne podporovať aj študentov, ktorí nastúpia na niektorý z nedostatočne obsadených odborov. Získať budú môcť mesačné štipendium vo výške 50 eur a navyše im župa poskytne bezplatné cestovanie prímestskými autobusmi a ubytovanie v internátoch. Aktuálne ide o odbory murár, mäsiar, obrábač kovov, krajčír – dámske odevy, chemik operátor, agropodnikanie – farmárstvo a záhradnícka výroba a služby, ako aj zdravotnícky asistent.

Trnavský samosprávny kraj je zriaďovateľom 45 stredných škôl, ktoré v tomto školskom roku navštevuje viac ako 16-tisíc študentov, z toho viac ako 3.300 prvákov.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram