DUAL TEAM pri Trnavskom samosprávnom kraji začal svoju činnosť

Publikované: 27.09.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

Dňa 25.09.2018 sa stretli na Úrade Trnavského samosprávneho kraja členovia DUAL TEAMU, ktorí budú realizovať svoje aktivity v pracovných skupinách pod vedením generálneho manažéra Ing. Ladislava Blaškoviča, riaditeľa Hotelovej akadémie v Piešťanoch. Pracovné skupiny v zložení zástupcov TTSK, riaditeľov vybraných stredných škôl TTSK a zástupcu zamestnávateľskej sféry si stanovili ciele a úlohy v rámci oblasti marketingovej, školskej a zameranej na spoluprácu so zamestnávateľkou sférou. Na základe akčných plánov, harmonogramu úloh jednotlivých skupín budú mať možnosť aj riaditelia stredných odborných škôl prispieť svojimi aktivitami k reštartu systému duálneho vzdelávania a rozvoju odborného vzdelávania a prípravy v Trnavskom samosprávnom kraji.

Ing.Peter Beck, poradca župana pre vzdelanostný región ocenil záujem riaditeľov stredných odborných škôl o podporu duálneho vzdelávania a o skvalitňovanie odbornej prípravy žiakov stredných odborných škôl. Je potrebné racionalizovať stredné odborné školstvo a skvalitniť odbornú prípravu žiakov v spolupráci so zamestnávateľmi.

Len jedna škola v TTSK naplnila plán duálneho vzdelávania od roku 2015. SOŠ strojnícka v Skalici, ktorá už má v systéme duálneho vzdelávania 49% žiakov, spolupracuje s najväčším zamestnávateľom v regióne, s podnikom Schaeffler Skalica, spol. s r.o.. Takýchto spoluprác medzi školou a zamestnávateľom je potrebné mať viac, aby sa žiaci kvalitne pripravovali na budúce povolanie. Potenciál majú aj ďalšie školy v TTSK – SOŠ Senica, SPŠ dopravná Trnava, Hotelová akadémia Piešťany, SOŠ sv. Martina Holíč, SOŠ technická Galanta.

Popularizácia odborného vzdelávania – priama komunikácia s občanmi zamestnávatelmi a študentami:
  • dualteam@trnava-vuc.sk - komunikačný servis a poradenstvo pre zamestnávatelov, živnostníkov, stredných a malých podnikatelov 
  • info.dual@trnava-vuc.sk komunikačný servis a poradenstvo pre rodičov, študentov, základné školy a stredné školy
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW