Dunajská Streda hostila 7. riadne zastupiteľstvo TTSK

Publikované: 08.11.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
8. 11. 2018 – Poslanci Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja prvýkrát v tomto volebnom období zasadali mimo úradu a za miesto výjazdového rokovania si zvolili Dunajskú Stredu. Pri tejto príležitosti boli schválené investičné zámery do rozvoja dopravnej, športovej a kultúrnej infraštruktúry v druhom najväčšom meste v kraji.

Dopravnú situáciu v meste v smere od Bratislavy by malo zlepšiť vybudovanie okružnej križovatky na Veľkoblahovskej ceste s Czibokovou a Záhradníckou  ulicou. Stredná odborná škola rozvoja vidieka s VJM sa môže tešiť na zrekonštruovanú plaváreň, ktorá slúži nielen študentom, ale širokej verejnosti. Plaváreň dostane nové technológie a filtre. Žiaci Gymnázia Ladislava Dúbravu sa dočkajú výstavby novej telocvične. 
S blížiacim sa Dňom boja za slobodu a demokraciu odsúhlasili poslanci jednomyseľne návrh oceňovať vybrané osobnosti „Cenou Antona Srholca". Ocenenie bude udeľované 17. novembra osobám za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu, alebo za prejavy mimoriadnej občianskej statočnosti s nadregionálnym významom. 
Foto: Megyei Ules

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend