Fond malých projektov podporí aj projekty v trnavskej župe, získať môžu sumu až do výšky 50 tisíc eur

Publikované: 20.09.2018/ Aktualizované: 21.02.2022
20. 9. 2018 – Európske zoskupenie územnej spolupráce Rába-Dunaj-Váh (EZÚS RDV) v spolupráci s Trnavským samosprávnym krajom a Széchenyi Programiroda Nonprofit realizuje projekt Fond malých projektov.

Na území Slovenska sa projekt týka Trnavského (TTSK), Bratislavského (BSK) a Nitrianskeho (NSK) kraja, a na území Maďarska hlavného mesta Budapešť, žúp Pešť, Komárom-Esztergom a Győr-Mošon-Šoproň v období rokov 2018-2022. Detaily dnes v Dunajskej Strede podrobnejšie predstavili zástupcovia TTSK, BSK a NSK na prezentácii projektu Interreg SKHU Fond malých projektov v západnom pohraničnom regióne.
Fond malých projektov predstavuje nástroj zameraný na podporu realizácie projektov menšieho rozsahu na regionálnej úrovni. „Prvá pilotná Výzva na predkladanie žiadostí o finančný príspevok pre malé projekty bola vyhlásená od 3. septembra do 2. novembra 2018. V rámci nej môžu žiadatelia zo siedmich regiónov žiadať finančnú podporu Európskej únie v rozmedzí od 20 000 do 50 000 eur z celkovej finančnej alokácie 5,3 milióna eur. Miera podpory z ERDF je 85% a vlastného spolufinancovania je 15%," vysvetľuje trnavský župan Jozef Viskupič.
Cieľom Fondu malých projektov je posilnenie cezhraničnej sociálnej súdržnosti podporou lokálnej spolupráce a zavedenie a zlepšenie dlhodobej spolupráce medzi subjektmi na oboch stranách hranice prostredníctvom podpory miestnych/regionálnych projektov.
Fond podporuje činnosti, ktoré napomáhajú rozvoj cezhraničnej spolupráce. „Medzi ne patrí napríklad organizovanie spoločných konferencií, workshopov, výmena skúseností, realizácia aktivít zameraných na zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva, organizovanie spoločných športových podujatí, vybudovanie športových ihrísk, realizácia aktivít zameraných na posilnenie spolupráce medzi školami, cirkvami či samosprávami," vymenoval J. Viskupič.
Do kategórie oprávnených žiadateľov spadajú predovšetkým samosprávy, cirkvi, subjekty verejného sektora, školy, či vysokoškolské inštitúcie.
 

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW