Historické budovy v novom šate

Publikované: 19.01.2016/ Aktualizované: 21.02.2022
19.01.2016

V rámci Regionálneho operačného programu boli na území Trnavského samosprávneho kraja v roku 2015 implementované projekty rekonštrukcie ciest v lokalite Biela hora v celkovej sume 792-tisíc €, v lokalite Malý Dunaj v sume 1 718 085,90 € a v lokalite Sládkovičovo v sume 734 249,94 €. Rekonštrukcia viacerých úsekov ciest v celkovej dĺžke 13,14 km zlepšila ich stavebno-technický stav a zároveň aj  zvýšila na nich bezpečnosť cestnej premávky.

Ďalšie investičné projekty, ktoré sa v priebehu minulého roka realizovali, boli zamerané na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok, v ktorých sídlia organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK. V krajskom meste sa rekonštruovali a modernizovali budovy Západoslovenského múzea v Trnave, Synagógy - Centra súčasného umenia Galérie Jána Koniarka v Trnave a Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

V Dunajskej Strede sa rekonštruoval výstavný pavilón a revitalizoval vonkajší areál Žitnoostrovného múzea. Pribudli nové informačno-komunikačné technológie a vnútorné vybavenie. Na Gymnáziu F. V. Sasinka v Skalici sa rekonštrukciou a opravou podkrovia buduje centrum informačných technológií a jazykovej prípravy. Pri prácach na budove zo začiatku 18. storočia však nastali nepredpokladané technicko-stavebné prekážky, ktoré ukončenie rekonštrukcie oddialili na máj 2016. O rok neskôr sa dokončí aj rekonštrukcia a modernizácia objektov Domova sociálnych služieb v Borskom Svätom Jure, ktorá zvýši komfort života klientov tohto zariadenia.

Rok 2015 bol posledným rokom implementačného obdobia Regionálneho operačného programu 2007-2013. Výsledky práce Úradu TTSK prezentovala v decembri Sekcia pre Regionálny operačný program na konferencii s názvom Zmeny v Trnavskom samosprávnom kraji zo zdrojov Regionálneho operačného programu (ROP), ktorej cieľom bolo zhodnotenie implementácie ROP a poskytnutie aktuálnych informácií o novom Integrovanom regionálnom operačnom programe 2014-2020 a Regionálnej integrovanej územnej stratégii Trnavského samosprávneho kraja. Sekcia zároveň vydala aj publikáciu s rovnomenným názvom organizovanej konferencie, ktorá záujemcom okrem číselných údajov ponúka aj desiatky príkladov projektov, ktoré realizovali obce a mestá nášho kraja.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu bol Trnavský samosprávny kraj určený ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program  (IROP). Úrad TTSK bude vykonávať úlohy v častiach IROP zameraných na bezpečnosť a ekologickú dopravu v regiónoch, ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám a na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie.

gak

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW