Historický a kultúrny odkaz Byzantskej misie

Publikované: 10.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
10.12.2013

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (UCM) , Trnavský samosprávny kraj a Trnavská univerzita (TU) v Trnave usporiadali konferenciu Historický a kultúrny odkaz Byzantskej misie. Podujatie sa konalo pri príležitosti 1150. výročia príchodu slovanských vierozvestov na územie veľkej Moravy a pri príležitosti 15. výročia vzniku UCM.
Proglas, predslov k staroslovienskemu prekladu biblie, napísaný Konštantínom Filozofom v rokoch 863-867, považovaný za prvé literárne dielo v spisovnom staroslovienskom jazyku, prečítala na úvod Božidara Turzonovová. V mene predsedu TTSK pozdravil účastníkov konferencie podpredseda TTSK Zdenko Čambal.
Konferencia potom pokračovala programom vystúpení. Svoje príspevky postupne predniesli rektor UCM Jozef Matúš a rektor TU Marek Šmíd. Po prestávke vystúpili Ivan Mrva, Pavol Zemko, Ladislav Vrteľ a Milan Čáky.
Obsahom konferencie bola prezentácia aktuálnych výsledkov z viacerých vedeckých oblastí. Konferencia vytvorila platformu na diskusiu s účastníkmi zastupujúcimi rozličné inštitúcie a výmenu poznatkov a skúseností medzi odborníkmi jednotlivých oblastí.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend