J. Viskupič: Pripravujeme Trnavský kraj na transformáciu automobilového priemyslu, chceme na to európske zdroje

Trnavský samosprávny kraj sa stal jedným z 15 zakladajúcich členov Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom (Automotive Regions Alliance – ARA). Cieľom tejto politickej siete je začleniť regionálnu perspektívu do prebiehajúcich diskusií o dekarbonizácii priemyslu a dopravy na európskej úrovni. Zároveň sa usiluje o zabezpečenie pracovných miest, konkurencieschopnosť a hospodársku a sociálnu súdržnosť na územiach ovplyvnených transformáciou.

„Patríme k regiónom so silným zastúpením automobilového priemyslu. Okrem automobiliek u nás pôsobia aj ich dodávatelia, ktorí spolu zamestnávajú tisíce ľudí. Pre dosiahnutie klimatických cieľov Európskej únie bude dôležitý rozvoj zelenej a digitálnej ekonomiky, ktorý ovplyvní trh práce a nároky na vzdelávanie. Na to sa predvídavo pripravujeme. Boli sme pri založení Aliancie regiónov s automobilovým priemyslom na fóre Európskeho výboru regiónov. Podpísali sme spoločnú 10 bodovú pozíciu, prostredníctvom ktorej žiadame vytvorenie mechanizmu spravodlivej transformácie s osobitným rozpočtom, aby žiadny z dotknutých regiónov nezostal pozadu,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom bolo inaugurované vo štvrtok 30. júna 2022 počas 150. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov v Bruseli. Najbližšie rokovanie skupiny sa uskutoční 17. novembra 2022 v nemeckom Lipsku aj za účasti eurokomisára pre zamestnanosť a pracovné práva Nicolasa Schmita.

Zástupkyňa Trnavského kraja v Bruseli Michaela Paľašová dodala, že „od novembra minulého roka sme aktívni aj v rámci 100-člennej celoeurópskej platformy Združenia zručností v automobilovom priemysle (Automotive Skills Alliance – ASA), ktorá sieťuje partnerov z oblasti regionálnej samosprávy, priemyselnej výroby, dodávateľských reťazcov, zamestnaneckých organizácií či vedy a výskumu. Sme jedným z lídrov medziregionálnej spolupráce, ktorej cieľom je výmena skúseností a implementácia projektov vzdelávania. Našim strategickým cieľom je vytvorenie ‚Paktu zručností,' o ktorom bude aj náš online workshop v rámci Európskeho týždňa európskych regiónov a miest.“

Kľúčové bude flexibilne reagovať na požiadavky meniaceho sa trhu práce prostredníctvom prepojeného systému stredoškolského, vysokoškolského a celoživotného vzdelávania. Kraj zohráva kľúčovú rolu pri zintenzívňovaní odbornej prípravy, duálneho vzdelávania, rekvalifikácie či kariérneho poradenstva. Zameria sa na rozširovanie portfólia zručností študentov najmä o tie digitálne, nakoľko sa očakáva zvýšený dopyt po vysokokvalifikovaných technických profesiách.

Jubilejný 20. ročník Európskeho týždňa regiónov a miest má štyri témy – zelená transformácia, územná súdržnosť, digitálna transformácia a posilnenie postavenia mládeže. Trnavská župa sa do tohto podujatia zapája už po tretíkrát, pričom aktuálne spoluorganizuje online workshop s názvom Pakt zručností – Umožnenie zelenej transformácie v regiónoch s automobilovým priemyslom (Pact for Skills – Enabling the green transition in automotive regions), ktorý sa uskutočni v pondelok 10. októbra 2022 od 16:30 hod. Prihlásiť sa naň je možné cez tento odkaz.

Trnavský samosprávny kraj sa zapája do diania na európskej scéne prostredníctvom Zastúpenia TTSK v Bruseli. Podpredseda TTSK József Berényi zastupuje kraj v Európskom výbore regiónov i v jeho medziregionálnej skupine pre budúcnosť automobilového priemyslu (CoRAI, Committee of the Regions - Automotive Intergroup). TTSK je členom Združenia pre súdržnosť („Cohesion Alliance“), Združenia automobilových zručností („Automotive Skills Alliance“) a Aliancia regiónov s automobilovým priemyslom („Automotive Regions Alliance“).

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW