J. Viskupič: Rok 2024 bude o modernizáciách, napĺňaní vízií a o kvalitných službách

Vážené krajanky, vážení krajania,

január je často mesiacom hodnotenia predchádzajúceho roka, ale aj stanovenia si plánov, cieľov a vízií do toho nového. Z pohľadu regionálnej samosprávy bol rok 2023 náročný, plný zmien aj turbulencií. Jedným dychom ale dodám, že v našom Trnavskom kraji bol aj veľmi úspešný a aktívny.

Makáme ďalej a aj v roku 2024 budeme pokračovať v nastolenom tempe modernizácií, inovácií, v napĺňaní vízií a v poskytovaní kvalitných služieb pre obyvateľky a obyvateľov nášho kraja.

Priatelia, rád by som vám v krátkosti priblížil niektoré z projektov, ktorých príprava, realizácia či dokončenie nás v tomto roku čaká, a to aj vďaka prezieravému hospodáreniu a napriek nepriaznivej celospoločenskej makroekonomickej situácii.

V sociálnej oblasti je našou najvýznamnejšou investíciou výstavba špičkového špecializovaného zariadenia pri obci Moravský Svätý Ján na Záhorí. Sociálne zariadenie bude určené pre klientov s rôznymi diagnózami. Celková hodnota investície je vyčíslená na 5,9 milióna eur, pričom kraj na financovanie bude v roku 2024 čerpať schválený úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 3,3 milióna eur. Zariadenie by malo byť hotové na jeseň roku 2024.

Okrem toho je zámerom župy aj rozšírenie kapacít Zariadenia sociálnych služieb Zelený dom Skalica, modernizácia Domova sociálnych služieb v Galante a vybudovanie nového objektu pre Špecializované zariadenie Trnava, kde sú cieľovou skupinou deti s autizmom.

Aj naďalej je našou ambíciou využívať európske zdroje. Z Plánu obnovy a odolnosti sa ideme uchádzať o financie, do čoho sme zapojili aj naše sociálne zariadenia.

Oblasť zdravotníctva sa týka nás všetkých a jej neustále zlepšovanie je nesmierne dôležité. Vďaka novootvoreným ambulanciám kardiológie a neurológie sme rozšírili poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch, po ktorých bol od pacientov veľký dopyt. Minulý rok sme začali poskytovať aj služby Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti, ako aj služby mobilného hospicu.

V roku 2024 začíname s budovaním nového centra duševného zdravia v Trnave. Súčasťou Psycho-sociálneho centra bude psychologická a psychiatrická ambulancia, ako aj psychiatrický stacionár.

Okrem toho župa z rozpočtu vyčlenila sumu 400-tisíc eur, a to na rozvoj a podporu zdravotníctva prostredníctvom dotačných schém. O finančný príspevok si už môžu požiadať všeobecní lekári, ako aj noví a existujúci lekári – špecialisti v nedostatkových odboroch.

V oblasti školstva bude rok 2024 v znamení viacerých investičných akcií, ako napríklad debarierizácie dvadsiatky stredných škôl aj investícií do odborných učební a športovísk. Ide napríklad o novostavbu telocvične pri Strednej odbornej škole podnikania v remeslách a službách v Senici, či vybudovanie druhého skleníka a odborných učební pre študentov zo Spojenej školy v Rakoviciach.

Skvelo sme rozbehli aj naše župné TalentCentrum, ktoré je určené pre žiakov končiacich ročníkov základných škôl, a v tomto trende budeme určite pokračovať.

Nikdy nekončiacou prioritou je, samozrejme, cestná infraštruktúra.

Za najťažšiu aj najrozsiahlejšiu logistickú operáciu v rámci cestnej infraštruktúry považujem komplexnú rekonštrukciu najdlhšieho župného mosta v Hlohovci. Táto rekonštrukcia si vyžiadala aj veľkú trpezlivosť vás, obyvateliek a obyvateľov regiónu, za čo sa vám chcem ešte raz poďakovať.

V ďalšom období investujeme do krajskej cestnej infraštruktúry a cyklodopravy takmer 32 miliónov eur.

Spomeniem niektoré z úsekov, s ktorými v rámci modernizácie cestnej infraštruktúry v roku 2024 počítame. Ide napríklad o opravu cesty medzi Hlohovcom a Bojničkami, ktorá slúžila ako obchádzková trasa počas modernizácie hlohoveckého mosta. Obnovou prejde aj prieťah cez senickú mestskú časť Čáčov, prieťahy Zelenča a Zavaru, cesta medzi Matúškovom a Kráľovým Brodom a pokračovať plánujeme aj v rekonštrukcii cesty v okolí Dolných Janík.

Z európskych zdrojov chceme modernizovať prieťah Horných Orešian až po Smolenice, cestu medzi Lehnicami a Dunajskou Stredou, a tiež medzi Vrbovým a Piešťanmi.

Prioritou naďalej ostáva odstraňovanie havarijného stavu mostov. Takým je napríklad most cez potok Chvojnica pri Holíči, či most cez potok Čierna Voda pri Veľkých Úľanoch.

Skvelou správou pre okres Trnava, Hlohovec Piešťany a Senica je aj obnovený a rozšírený vozový park prímestskej autobusovej dopravy. Len pár dní dozadu, sme do prevádzky uviedli 74 nových moderných autobusov, ktoré už jazdia po našom kraj a sú vám plne k dispozícii.

Spomeniem ešte oblasť kultúry, v ktorej je zámerom Trnavskej župy rozšíriť Galantskú knižnicu v Galante do nových priestorov. Galanta získa oveľa viac ako novú budovu knižnice, pretože v meste vytvoríme nový reprezentatívny kultúrno-spoločenský priestor. V roku 2024 počítame s vypracovaním projektovej dokumentácie a so začatím územného a stavebného konania.

Pokračujeme aj v budovaní Pamätníka slobody slova vo Veľkej Mači na mieste tragédie Jána a Martiny. V roku 2024 je naplánované vypracovanie projektovej dokumentácie a vyhlásené bude verejné obstarávanie na zhotoviteľa. Ráta sa aj so začiatkom stavebných prác.

Rád by som dodal aj pár slov k podpore občianskej spoločnosti.

Trnavská župa ju bude aj naďalej podporovať a napomáhať jej rozvoju, pretože to prispieva k zvýšeniu životnej úrovne obyvateľov.

Významným nástrojom na podporu občianskych aktivít, ktoré zásadne prispievajú k rozvoji Trnavského kraja a napĺňajú jeho potenciál je aj Fond na rozvoj Trnavského kraja, či Participatívny rozpočet Tvoríme kraj.

Novinku v roku 2024 prináša aj združenie samosprávnych krajov Slovenska SK8. Pripravujeme totižto 1. ročník podujatia CENA REGÓNOV 2024. Naším cieľom je podporiť, zviditeľniť a poďakovať sa aktívnym obyvateľom v regiónoch celého Slovenska, ktorí v roku 2023 výrazne prispeli k rozvoju samosprávnych krajov a regiónov v krajine.

Ocenenie udelíme až v ôsmich kategóriách, ktoré kopírujú kompetencie žúp.

Preto by som vás rád oslovil. Ak takéto výnimočné osobnosti z vášho okolia poznáte, a som presvedčený že ich je mnoho, práve v tomto čase ich môžete do Ceny regiónov 2024 prihlásiť. Podrobné informácie nájdete aj na webe www.cenaregionov.sk, pričom laureátky a laureátov spoznáme už na konci marca.

Milé obyvateľky a obyvatelia,

veľmi v skratke som sa vám snažil zhrnúť aktivity, ktorých budete v roku 2024 svedkami aj vy. Samozrejme, je ich oveľa viac. Ďalšie informácie o všetkom čo sa v našom kraji deje si môžete prečítať na našich sociálnych sieťach či webe www.trnavskazupa.sk

Teším sa na rok 2024, ktorý bude v našom kraji o modernizácii, skvalitňovaní služieb a samozrejme aj o spolupráci s vami, obyvateľmi a obyvateľkami kraja.

Vážim si, že o veci verejné máte záujem a participujete na nich s nami. Pretože len spoluprácou vzniknú dobré, kvalitné a úspešné diela.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW