J. Viskupič: Rozpočet je ambiciózny, župa bude hospodáriť s 239 miliónmi eur

Publikované: 08.12.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Z celkového objemu 239 miliónov eur predstavujú kapitálové výdavky takmer 34 miliónov eur. Prioritne sa budú realizovať investície z viacročného plánu schváleného minulý rok.

„Rozpočet sme zostavovali v ťažkých a neistých podmienkach koronakrízy. S výdavkami na úrovni 239 miliónov eur je však ambiciózny. Podarilo sa nám zachovať úroveň poskytovaných služieb a dokonca ich rozšíriť v oblasti sociálnej starostlivosti alebo správy ciest. Sme tiež odhodlaní pokračovať v realizácii viacročného investičného plánu, ktorý sme schválili vlani. To znamená, že investujeme do modernizácie športovísk, prepájania vzdelávania s praxou alebo rozširovania kapacít sociálnych služieb. Župa sa opätovne stane poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Pilotne otvoríme nové zdravotnícke zariadenie v Trnave a budeme pokračovať v dotačnej podpore všeobecných lekárov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

V schválenom rozpočte sa počíta s rezervou v objeme 5 % pokrytie prípadných výpadkov daňových príjmov. Župa súčasne využije priaznivú situáciu na trhu a požičia si úverové zdroje. Plánované zadlženie na konci budúceho roka je 35,5 %. Podľa župana Viskupiča „to znamená, že sa nám darí znižovať zadlženie župy, hoci zintenzívňujeme tempo investícií.“

Hlavná kontrolórka TTSK Beáta Farkašová skonštatovala, že „považujem ho za cieľavedomý, pričom oceňujem, že kladie dôraz na pokračujúci rozvoj kraja prostredníctvom investícií.“

Školskú infraštruktúru župa zveľadí za 5,8 milióna eur. Medzi väčšie investície patrí výstavba kuchyne pri Gymnáziu Vojtecha Mihálika v Seredi a telocviční v Dunajskej Strede, Gbeloch a Senici. Ďalší milión je určený na výstavbu hokejovej akadémie v Trnave.

Na investície rozširovania kapacít a modernizácie zariadení sociálnych služieb pôjde 3,3 milióna eur. Pripravuje sa napríklad prístavba DSS výstavba nových priestorov v domovoch sociálnych služieb v Galante a Pastuchove. Úplne nové zariadenia vzniknú transformáciou bývalých škôl v prírode v Moravskom Svätom Jáne a v Dobrej Vode.

Do rozvoja regionálnej kultúry budú nasmerované takmer tri milióny eur, pričom kľúčovými projektami bude zatraktívnenie záhrady Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave prostredníctvom výstavby letnej čitárne alebo adaptácia mlyna v Dolných Salibách na depozitár a výstavné priestory Vlastivedného múzea v Galante.

„Až 15,6 milióna eur máme na modernizáciu regionálnych ciest, pričom dôraz bude kladený najmä na rekonštrukciu 14 dlho zanedbávaných mostov. Pôjde napríklad o tri mosty cez potok Chvojnica na Záhorí. Ďalších 2,3 milióna eur sme vyčlenili na výstavbu cyklotrás. Z európskych zdrojov chceme stavať aj nové úseky Moravskej a Vážskej cyklomagistrály,“ avizoval župan Viskupič.

Župa využije aj eurofondové zdroje z dobiehajúceho programového obdobia v predpokladanom objeme 37 miliónov eur. Medzi najväčšie prebiehajúce projekty patrí výstavba Kreatívneho centra Trnava alebo deinštitucionalizácia Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Okoči. Počíta sa tiež so spolufinancovaním nových projektov z európskych zdrojov, ako napríklad rekonštrukcie mosta v Hlohovci či druhej fázy rekonštrukcie cesty v Lehniciach.

Bežný rozpočet župy počíta napríklad aj s podporou cestovného ruchu prostredníctvom Krajskej organizácie cestovného ruchu Trnavský kraj. Najväčším podujatím na území župy by mal byť Festival letectva Piešťany, ktorý je naplánovaný na termín 6. až 8. mája 2021.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW