J. Viskupič: Súd rozhodol v prospech trnavskej župy v spore s Čistým dňom

Publikované: 27.04.2022/ Aktualizované: 29.04.2022

Sudkyňa Okresného súdu Galanta v utorok 26. apríla 2022 v niekoľkoročnom spore rozhodla, že budova, ktorú využívalo neslávne známe resocializačné zariadenie Čistý deň, patrí Trnavskému samosprávnemu kraju. Organizácia spochybňovala, že budova, ktorú mala od kraja vypožičanú, TTSK vlastní. Rozhodnutie je teda v prospech trnavskej župy, pričom argumentácia Čistého dňa, že budova patrí im, bola súdom odmietnutá.

„Po tom, ako Čistý deň prišiel v roku 2018 o akreditáciu, bolo našou prioritou získať obidve budovy v Galante, ktoré využíval, späť. Po dlhých naťahovačkách sa nám to dnes podarilo. Prvú budovu sme už získali a poskytujeme v nej sociálne služby. Vďaka dnešnému rozhodnutiu súdu získame aj druhú nehnuteľnosť. Považujem ho za zákonné, ale najmä spravodlivé. Od začiatku sme tvrdili, že akékoľvek nároky vlastníckeho práva Čistého dňa k nehnuteľnosti sú nanajvýš nemorálne, čo vychádza aj zo starej rímskej právnej zásady ‚z protiprávneho konania nevzniká právo'. Okrem toho, že takéto obštrukčné konanie odporuje dobrým mravom, je zrejmé, že Čistý deň postupoval špekulatívne. V boji za spravodlivosť a bránení župného majetku nepoľavujeme,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič s tým, že paralelne prebiehajú ďalšie súdne spory.

Po ukončení výpožičky v júli 2018 Čistý deň odmietol budovu župe vrátiť a dodnes bráni v jej využívaní v prospech obyvateľov. Spor o budovu prebieha už od roku 2018. Župa podala dňa 20. novembra 2018 žalobu o vypratanie predmetnej nehnuteľnosti v Galante-Hodoch, ktorú Čistý deň užíval na základe zmluvy o výpožičke. Mala za to, že riadnym vypovedaním zmluvy o výpožičke zo dňa 24. júla 2018 bol zmluvný vzťah platne ukončený po tom, ako bola organizácii odobraná akreditácia. Podľa názoru župy tak nezisková organizácia odvtedy užíva predmetnú nehnuteľnosť protiprávne, čím neoprávnene zasahuje do jej vlastníckeho práva.

Župa má záujem v budove poskytovať sociálnu starostlivosť, podobne ako v nehnuteľnosti nachádzajúcej sa oproti cez cestu. Čistý deň mal od župy v užívaní aj inú budovu, ktorú jej však po odňatí akreditácie v roku 2018 vrátil. Župa následne v tejto budove zriadila Centrum sociálnych služieb Galanta. Poskytuje v nej sociálne služby pre klientov s novodobými diagnózami. V zrekonštruovaných priestoroch sa nachádza aj rehabilitačné a školiace stredisko. Slúži aj pre potreby vzdelávania v rámci Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie, ktorý je zameraný na prevenciu syndrómu vyhorenia prostredníctvom psychohygieny.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW