J. Viskupič: Trnavský kraj dostane z nových eurofondov až 112 miliónov eur

Trnavský samosprávny kraj získa z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) v programovom období rokov 2021-2027 o vyše 5,3 milióna eur viac, ako bolo avizované. Alokácia 112,3 milióna eur je výsledkom rokovaní župy s najvyššími predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky.

„Na začiatku sme mali podľa prísnych kritérií ministerstva regionálneho rozvoja získať len niečo cez 50 miliónov eur. Vďaka tvrdým rokovaniam na najvyššej úrovni sa nám následne podarilo získať pre kraj 106,9 milióna eur. Teší ma, že napokon bola oficiálne potvrdená alokácia až vo výške 112,3 milióna eur. To je viac, ako v predchádzajúcom období. Snaha stála za to. Teraz už konečne môžeme začať lepšie plánovať využitie zdrojov na ďalšiu modernizáciu kraja. Ešte tento rok požiadame o príspevok na predprojektovú prípravu, aby sme mohli začať čerpať čo najskôr,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Alokácia bude rozdelená medzi jednotlivé špecifické ciele a opatrenia Programu Slovensko 2021-2027. O podpore jednotlivých projektov bude rozhodovať rada partnerstva, ktorá je zložená zo zástupcov samospráv, štátnej správy, sociálno-ekonomických partnerov a tretieho sektora.

Vzodpovednej prípravy na čerpanie nových európskych zdrojov vyzbieral Technický sekretariát rady partnerstva 3.200 projektových zámerov v celkovej hodnote 5,5 miliardy eur. V rámci siedmich tematických pracovných skupín aktuálne prebieha ich priorizácia podľa stavu pripravenosti a vytváranie projektových balíkov.

V záujme rýchleho, efektívneho a zmysluplného využitia zdrojov z EŠIF župa intenzívne spolupracuje s obcami a mestami. Ešte pred oznámením finálnej alokácie zorganizovala sériu stretnutí so starostami a primátormi vo všetkých siedmich okresoch kraja. Medzi naše spoločné priority, ktoré sú definované v integrovanej územnej stratégii, patrí napĺňanie inovačného potenciálu, adaptácia na zmeny klímy a udržateľný rozvoj dopravnej aj sociálnej infraštruktúry.

Dodatočné zdroje pre Trnavský kraj v objeme 37 miliónov eur z eurofondov sú v novom programovom období určené pre územie udržateľného mestského rozvoja, ktoré pokrýva krajské mesto a 12 obcí v jeho bezprostrednom okolí. Projektové zámery, ktoré budú financované z oboch balíkov, sú vzájomne koordinované.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW