Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave zrekonštruovala a zatraktívnila interiér študovne regionálnej literatúry

Publikované: 17.04.2019/ Aktualizované: 21.02.2022

Knižnica Juraja Fándlyho v Trnave v stredu 17. apríla 2019 o 10,00 hod. slávnostne otvorí zrekonštruované priestory študovne s regionálnou literatúrou.  Projekt finančne podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia.

Už niekoľko rokov postupne prebiehajú rekonštrukčné práce v budove Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave, ktorá je od roku 2013 národnou kultúrnou pamiatkou. V rokoch 2011 – 2016 prebiehali rekonštrukčné práce exteriéru, napr. výmena okien a výkladov na priečelí budovy. V rokoch 2015 – 2017 sa začala uskutočňovať postupná obnova interiéru - napr. výmena regálov v oddelení literatúry pre deti a v oddelení beletrie, nové dizajnové vstupy vo vestibule knižnice a vstupe do oddelenia pre deti.

V roku 2018 prebiehali interiérové rekonštrukčné práce v miestnostiach s regionálnou literatúrou, ktorá je súčasťou Útvaru referenčných služieb Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave. Úlohou regionálneho fondu je získavanie, spracovávanie, uchovávanie a sprístupňovanie regionálnych dokumentov, systematické budovanie fondu regionálnej literatúry, periodických a neperiodických dokumentov (knihy, periodiká, firemná literatúra, drobné tlače, pozvánky, pohľadnice, plagáty), ktoré dokumentujú okresy Trnava, Piešťany a Hlohovec, ich hospodársky, spoločenský, verejný, kultúrny život a prírodné charakteristiky. Počas pôsobenia knižnice sa podarilo vybudovať (a ďalej sa buduje) unikátny fond regionálnej literatúry, ktorý má pre súčasnú i budúcu generáciu nevyčísliteľnú historickú hodnotu. Jeho význam možno podložiť neustálym nárastom výpožičiek a záujemcov z radov vysokoškolákov, odbornej verejnosti, pedagógmi, žurnalistami, predstaviteľmi samospráv a pod.

Návrh novej podoby miestností s regionálnou literatúrou vytvorila spoločnosť IN&K s.r.o.. Vo svojom návrhu prihliadala  na  historickú hodnotu budovy a jej atypické riešenie priestorov.

Prevedené práce finančne podporil aj Trnavský samosprávny kraj, zriaďovateľ Knižnice Juraja Fándlyho v Trnave.

Mgr. Iveta Šimčíková

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW