Koncert na počesť výročia M.S. Trnavského

Publikované: 10.10.2018/ Aktualizované: 21.02.2022

V sobotu 6.10. 2018 sa v Katedrále sv. Jána Krstiteľa uskutočnil koncert ,,Maestro Schneider – Trnavský  60 po ... a stále medzi nami." Koncert bol venovaný 60. výročiu významného trnavského rodáka, národného umelca, hudobného skladateľa a pedagóga Mikuláša Schneidera – Trnavského. Koncert začal Prelúdiom 27 G dur Maestoso, ktoré zahral na organe Peter Reiffers. Po ňom sa  predstavili pravnuci Michal a Štefan Bugalovci s výberom piesňového cyklu Drobné kvety v úprave pre vibrafón a gitaru. Jednu z najznámejších skladieb, Keby som bol vtáčkom,  zaspieval  Schneidrov prapravnuk Števko Bugala. Spevácky zbor Cantica nova pod dirigentskou taktovkou Gabriela Kalapoša, spoločne so sólistom opery SND, Danielom Čapkovičom a Jiřím Zouharom, a capella zaspievali pieseň Anička trucovitá. Po nich nasledoval piesňový blok, v ktorom zazneli Majstrove pôvodné piesne i úpravy ľudových piesní, v podaní sólistov Daniela Čapkoviča, Lucie Kubekovej, Karolíny Vargicovej – Bauer a Jiřího Zouhara, za klavírneho sprievodu Martiny Tomašovičovej. Po nich si diváci vypočuli Allegro zo Sonáty g mol pre husle a klavír v interpretácií huslistu Vladimíra Harvana a klaviristky Martiny Tomašovičovej. Z duchovej hudobnej tvorby Mikuláša Schneidera – Trnavského boli uvedené pôsobivé skladby Otče náš, dirigoval Daneille Ruzzier, a výrazná kompozícia na latinský text Terra tremuit (Triasla sa zem) pre sóla, orchester, zbor a organ, v podaní sólistov, zboru a orchestru Rímskokatolíckeho cirkevného hudobného spolku sv. Mikuláša, speváckeho zboru Cantica Sacra Tyrnaviae, zboru Technik Akademik, orchestra Musici del Teatro, pod dirigentskou taktovkou Pavla Procházku. V interpretácií všetkých účinkujúcich bolo predstavené aj novo naštudované omšové dielo Missa Trencin-Teplicensin (Trenčiansko-teplická omša) pre miešaný zbor, sóla, orchester a organ a viaže sa na miesto jeho vzniku. Vytvoril ju počas kúpeľného pobytu a latinským zápisom na partitúre potvrdzuje, že bola „vysedená v auguste roku Pána 1948 na tom istom mieste ľahko skomponovaná." Zaznela aj najhranejšia zo všetkých Schneidrových menších liturgických kompozícií Jubilate Deo in C. K blížiacemu sa 100. výročiu vzniku Československa zbory zaspievali hymnickú pieseň Hoj, vlasť moja. Ako prídavok pre divákov odznela veľmi známa skladba Ružičky, v podaní všetkých zborov, orchestra i sólistov. Nad koncertom prevzal záštitu Jozef Viskupič, župan Trnavského samosprávneho kraja. Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia. Koncert sa uskutočnil pri príležitosti úmrtia Mikuláša Schneidera – Trnavského a tiež v rámci roku zborového spevu 2018, Slovensko spievaj! Organizátormi koncertu boli Trnavský samosprávny kraj, Trnavské osvetové stredisko, zbor Technik Akademik a Spoločnosť Mikuláša Schneidra – Trnavského.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW