Konferencia k výročiu príchodu vierozvestcov

Publikované: 13.02.2014/ Aktualizované: 21.02.2022

Trnavská arcidiecéza, Matica slovenská a Trnavský samosprávny kraja pripravili v Divadle Jána Palárika v Trnave 30.5.2012 programovú konferenciu venovanú 1150. výročiu príchodu Cyrila a Metoda na naše územie.

Na úvod vystúpil vedúci Kancelárie prezidenta SR Milan Čič s pozdravom prezidenta SR Ivana Gašparoviča. Počas konferencie v Zrkadlovej sieni Divadla Jána Palárika v Trnave odzneli príspevky arcibiskupa Róberta Bezáka – Aktuálny odkaz sv. Cyrila a Metoda pre našu súčasnosť, predsedu Matice slovenskej Mariána Tkáča – Cyrilometodská tradícia v Matici slovenskej, primátora Trnavy Vladimíra Butka, biskupského vikára Pavla Zemka – Divadelno – spevácky súbor J. Palárika zachováva cyrilometodský odkaz a predsedu TTSK Tibora Mikuša – Cyrilometodská tradícia na území Trnavského samosprávneho kraja.

„Tradícia a história by mala prinášať vždy niečo, čo uplatníme vo svojom konaní. Myslím si, že uplatňovanie kresťanských princípov je to najdôležitejšie, čo si pripomíname. Dávame to na vedomie samozrejme spoločným organizovaním akcií, dávame to na vedomie vzájomným správaním sa, dávame to na vedomie dobrým príkladom pre občana," povedal vo svojom vystúpení predseda TTSK Tibor Mikuš.   

Ďalej odzneli príspevky rektora VŠ Sládkovičovo  Karola Poláka – Rozdelenie kresťanstva v XI. st. n. l., rektora UCM v Trnave  Jozefa Matúša – Cyril a Metod tradícia a odkaz pre rozvoj vzdelanosti, rektora TU Mareka Šmida -  K živým koreňom Európy, evanjelického farára Rastislava Hargaša – Posolstvo Cyrila a Metoda v Evanjelickej cirkvi a. v. a pracovníka Matice slovenskej Petra Mulíka – Christianizácia Slovákov pred príchodom Konštantína  a Metoda.

Príspevky Vendelína Plevu – Cyrilometodská myšlienka vo vydaniach SSV, Emila Kuchára – Slovensko v rodine Rady Európy, cítime sa rovnoprávni a ďalšie budú uverejnené v pripravovanom zborníku.

V diskusii vystúpili Pavol Stanislav Pius, publicista a básnik pôsobiaci v Senici, Miroslav Holečko, predseda Spoločnosti svätého Gorazda, podpredsedovia TTSK Augustín Hambálek a Zdenko Čambal, arcibiskup Róber Bezák a predsedníčka ZMO región JE Jaslovské Bohunice Alena Jelušová. Záverečné resumé predniesol predseda TTSK Tibor Mikuš. Píše sa v ňom, že filozofickým a kresťanským odkazom vierozvestcov je budovať život v pravde. Obsahuje odkaz pre dnešok, napĺňanie posolstva vierozvestcov v súčasnosti.  Spomína sa v ňom Kalendárium podujatí venovaných tomuto významnému  jubileu, v ktorom sú zahrnuté aktivity stredných škôl, kultúrnych inštitúcií, ale aj partnerov – cirkví, univerzít, Matice slovenskej, občianskych združení a podobne od  5. júla 2012 až do konca roka 2013.

„Verím, že náš dôraz na významné dejinné udalosti a propagovanie cyrilo-metodskej tradície prispeje nielen k zvýšeniu povedomia našich obyvateľov z národných dejín, ale,  a to najmä, prispeje v súčasnom období  duchovnej stagnácie a úpadku k istej mravnej obrode a k vzkrieseniu odkazu kresťanských bratov v našom každodennom konaní," povedal na záver predseda TTSK.    

Ivan Krajčovič

Fotografie autor

 

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend