Kraj a záhradkári podpísali memorandum o spolupráci

Publikované: 09.12.2013/ Aktualizované: 21.02.2022
09.12.2013

Predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Tibor Mikuš a podpredseda Okresného výboru Slovenského zväzu záhradkárov (OV SZZ) v Trnave Jozef Vida podpísali memorandum o partnerstve a spolupráci. Okrem nich sa významného aktu zúčastnili podpredsedovia TTSK Augustín Hambálek, József Kvarda, Zdenko Čambál, hlavný kontrolór TTSK Ľudovít Daučo a poradca predsedu TTSK Jozef Behul. Z OV SZZ bol prítomný tajomník Jaroslav Kocmál.
Spoločnou snahou a záujmom partnerských strán je rozvoj obojstranne prospešnej spolupráce pri zabezpečovaní a  rozvíjaní záhradkárskej činnosti, spolupráca na tvorbe a ochrane životného prostredia, a uspokojovaní záujmov a  potrieb občanov trnavského regiónu  pri realizácii pestovateľských aktivít a vytváranie podmienok  na aktívny odpočinok.
Obe strany chcú vytvárať a chrániť životné prostredie a uplatňovať ekologické princípy hospodárenia na pôde a zapájať mládež do záhradkárskej činnosti, najmä prostredníctvom škôl a mládežníckych organizácií. „Boli by sme radi, keby sa vytvorila medzigeneračná spolupráca. Aby sa mladí ľudia stále viac zoznamovali s pestovateľskou prácou a prispeli tak k potravinovej sebestačnosti nášho kraja," vyjadril sa predseda TTSK Tibor Mikuš. Zároveň vyjadril vôľu zorganizovať počas Župného dňa TTSK výstavu domácich produktov.
Obe zúčastnené strany sa budú spoločne podieľať na vytvorení krajského záhradkárskeho centra v Trnave kvôli metodickému riadeniu a vzdelávaniu záhradkárov v Trnavskom kraji. Prezentovať aktivity  a činnosť OV SZZ v Trnave bude kraj prostredníctvom župného časopisu a webovej stránky TTSK.
Podpisom memoranda sa vytvoria aj  podmienky pre publikačnú činnosť a prezentovanie skúseností, poznatkov a názorov prostredníctvom publikácií vydávaných Úradom TTSK, alebo organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti TTSK.
Tatiana Čuperková

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW