Kraj sa naplno púšťa do čerpania nových eurofondov. Podá prvú žiadosť a chce získať príspevok aj na vypracovanie projektových dokumentácií

Jednou z tém februárového zasadnutia Zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja budú nové eurofondy. Poslanci budú rozhodovať o schválení prvej žiadosti župy na získanie nenávratného finančného príspevku v rámci programového obdobia rokov 2021 až 2027. Župa sa plánuje uchádzať aj o finančnú podporu prípravy projektovej dokumentácie na ďalších päť projektov. V neposlednom rade budú poslanci informovaní o zmenách v Štatúte Rady partnerstva pre integrovaný územný rozvoj Trnavského samosprávneho kraja. Tento kolektívny orgán bude rozhodovať o rozdelení 112,3 milióna eur.

„Na čerpanie nových eurofondov sa pripravujeme dlhodobo. Chceme využiť hneď prvé príležitosti na získanie financií v programovom období rokov 2021 až 2027. Predmetom našej úvodnej žiadosti o nenávratný finančný príspevok v novom programovom období bude modernizácia cesty II. triedy medzi Hornými Orešanmi a Smolenicami. Chceme sa uchádzať aj o príspevok vo výške 672-tisíc eur na prípravu ďalších piatich projektov. Tie sú zamerané na zvýšenie energetickej efektívnosti budov našich stredných škôl, ako aj na modernizáciu regionálnych ciest a mostov v rôznych častiach kraja,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič. Ako dodal, „vďaka efektívnemu čerpaniu eurofondov na realizáciu zmysluplných projektov dokážeme napredovať v modernizácii kraja. V tejto súvislosti sa teším, že ďalšie projekty pripravujú obce, mestá a sociálno-ekonomickí partneri. Rozhodovať o ich podpore budeme v rade partnerstva.“

Navrhuje sa požiadať o európske zdroje na prípravu piatich projektových dokumentácií. Ide o podklady na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov župných stredných škôl, a to konkrétne Hotelovej akadémie Ľudovíta Wintera v Piešťanoch a  Spojenej školy Gyulu Szabóa v Dunajskej Strede. Ďalšie tri projekty sa týkajú zlepšenia kvality cestnej infraštruktúry. Konkrétne rekonštrukcie mosta nad železničnou traťou na ceste II/561 v Galante, či modernizácie ciest II/590 v úseku Šaštín-Stráže – Petrova Ves a II/502 medzi Smolenicami a Vrbovým.

V rámci niekoľkých etáp by tak mal byť opravený úsek od hranice Bratislavského s Trnavským krajom až po Vrbové. Plánovaný projekt modernizácie cesty II/502 v úseku Horné Orešany – Smolenice totiž nadväzuje na modernizáciu úseku tej istej cesty v Dolných Orešanoch, s ktorou sa začne na jar tohto roka.

V poradí 3. riadne zasadnutie Zastupiteľstva TTSK v aktuálnom volebnom období sa uskutoční v piatok 17. februára 2023 o 9:00 hod. v parlamentnej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja na Starohájskej 10 v Trnave. Priamy prenos zo zasadnutia bude dostupný na tomto YouTube kanáli. Program a materiály sú zverejnené na tomto odkaze.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW