Kraj vyjadruje solidaritu s Ukrajinou, jej vlajku vyvesil na budovu svojho úradu

Publikované: 24.02.2022/ Aktualizované: 29.04.2022

Trnavský samosprávny kraj vyvesil vo štvrtok 24. februára 2022 na svoju budovu na Starohájskej 10 v Trnave vlajku Ukrajiny. Symbolicky tým vyjadruje pocit spolupatričnosti s ukrajinským ľudom.

„Dnešný agresívny útok Ruskej federácie na Ukrajinu je v príkrom rozpore so základnými princípmi medzinárodného práva a rozrúša medzinárodný poriadok vybudovaný za cenu miliónov obetí druhej svetovej vojny. Otvoril oči aj všetkým, ktorí z akýchkoľvek dôvodov verili ilúzii o mierumilovnosti súčasného osadenstva Kremľa. Je zrejmé, že deklarácie o dobrých úmysloch alebo o bezdôvodnosti obáv z masívnych vojenských cvičení na vlastnom území boli opakovanými lžami. Trnavská župa sa jednoznačne stavia na stranu Ukrajiny. Na znak podpory a solidarity s ukrajinským ľudom sme na budovu župného úradu vyvesili vlajku nášho susedného štátu,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

Na vyvesení ukrajinských vlajok na budovách všetkých župných úradov sa na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia SK 8 v Košiciach dohodli županka a župani. Navyše sú samosprávne kraje súčasťou, a to veľmi užitočnou, systému krízového riadenia štátu, čo osvedčili počas pandémie ochorenia Covid-19. V tejto súvislosti sú v stálom kontakte s centrálnym krízovým riadením štátu a v prípade potreby sú pripravené poskytnúť súčinnosť a organizačnú či materiálnu kapacitu na zvládnutie hroziacej humanitárnej krízy.

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend