Kraj znova zažaloval Čistý deň, žiada o vydanie bezdôvodného obohatenia za neoprávnené užívanie jeho nehnuteľnosti

Publikované: 27.05.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

V pondelok 10. mája 2021 Trnavský samosprávny kraj podal žalobu voči neziskovej organizácii Čistý deň, ktorou žiada o vydanie bezdôvodného obohatenia. Organizácia má kraju zaplatiť vyše 83 tisíc eur za neoprávnené užívanie budovy v Galante-Hodoch od roku 2018. Súd v tejto veci vydal platobný rozkaz v stredu 26. mája 2021. V paralelnom súdnom spore kraj bojuje o vrátenie svojej budovy, aby v nej mohol poskytovať sociálne služby.

„Tománkovci nám bránia v poskytovaní sociálnych služieb. Už takmer tri roky sa domáhame vrátenia druhej našej budovy od Čistého dňa súdnou cestou. Tak ako v prípade vrátenej prvej budovy, chceme sa aj v tejto starať o obyvateľov, ktorí to potrebujú. Keďže nám ju doteraz organizácia nevrátila, rozhodli sme sa ju zažalovať o vyše 83 tisíc eur,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

Župa podala ešte dňa 20. novembra 2018 žalobu o vypratanie nehnuteľnosti, ktorú Čistý deň užíval na základe zmluvy o výpožičke. Má za to, že riadnym vypovedaním zmluvy o výpožičke zo dňa 24. júla 2018 bol zmluvný vzťah platne ukončený po tom, ako bola organizácii odobraná akreditácia. Podľa názoru župy tak nezisková organizácia odvtedy užíva predmetnú nehnuteľnosť bez akéhokoľvek právneho titulu, čím neoprávnene zasahuje do jej vlastníckeho práva.

Čistý deň mal od župy v užívaní aj inú budovu, ktorú jej však po odňatí akreditácie v roku 2018 vrátil. Župa následne v tejto budove zriadila Centrum sociálnych služieb Galanta. Poskytuje v nej sociálne služby pre klientov s novodobými diagnózami. V zrekonštruovaných priestoroch sa nachádza aj rehabilitačné a školiace stredisko. Aktuálne je v centre poskytovaná post-covidová rehabilitácia prvým 250 zamestnancom župných zariadení sociálnych služieb. Deje sa tak v rámci Prvého podporného projektu pre pomáhajúce profesie, ktorý je zameraný na prevenciu syndrómu vyhorenia prostredníctvom psychohygieny.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW