Kraj zorganizoval workshop s predstaviteľmi európskych regiónov na tému občianskej participácie

Publikované: 19.10.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

„Kolegom z európskych regiónov sme predstavili naše skúsenosti a prezentovali sme im náš prístup k zapojeniu obyvateľov do rozhodovania o veciach verejných. Okrem úspešného participatívneho rozpočtu dávame verejnosti priestor napríklad aj na rozhodovanie o strategickom smerovaní župy či eurofondov. Ide o ukážky dobre, ako spolu tvoríme moderný a prosperujúci kraj,“ vyjadril sa trnavský župan Jozef Viskupič.

Počas Európskeho týždňa regiónov a miest slávnostne zasadal Európsky výbor regiónov. Témou plenárneho zasadnutia bola post-pandemická obnova Európy, ako aj čelenie klimatickej zmene na úrovni regiónov.

„Už tri roky investujeme čas a energiu do uplatňovania princípov otvorenej samosprávy. Regióny sú stabilnou úrovňou rozhodovania a kľúčom k rozvoju Európskej únie. Jedným z mnohých príkladov je aj účinná reakcia na šírenie nového koronavírusu. Aj slovenské samosprávne kraje sa ukázali ako mimoriadne efektívny článok verejnej správy, ktorý zabezpečoval veľkokapacitné očkovanie,“ skonštatoval trnavský vicežupan József Berényi.

Európsky výbor regiónov je poradný orgán Európskej únie, ktorý tvoria zástupcovia všetkých 27 členských štátov volení na miestnej a regionálnej úrovni. Výbor zaujíma stanoviská k aktuálnym politickým a legislatívnym návrhom týkajúcich sa územných samospráv. Slovenskú delegáciu vo výbore tvorí deväť stálych členov a rovnaký počet náhradníkov. Trnavský samosprávny kraj je v nej reprezentovaný predsedom Jozefom Viskupičom a podpredsedom Józsefom Berényim.

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW