Krajské oslavy výročia SNP

Publikované: 27.08.2016 | Naposledy aktualizované 21.02.2022

27.8.2016 – Obec Prašník, mesto Vrbové, Trnavský samosprávny kraja a Slovenský zväz protifašistických bojovníkov pripravili v areáli amfiteátra v Prašníku – Pustej Vsi oslavy 72. výročia SNP. Program sa začal kladením vencov na Prašníku – Dúbrave, kde je pomník veliteľa druhej Stalinovej brigády I. D. Dibrova. Pustá Ves bola križovatkou partizánov - pôsobil tu partizánsky oddiel pod velením generála Jozefa Brunovského, partizánsky oddiel Jermek, aj partizánska brigáda M. R. Štefánika a ďalšie. Ďalšie vence položili účastníci spomienky na cintoríne v Pustej vsi, kde sú pochovaní traja sovietski partizáni.

Predseda TTSK Tibor Mikuš sa v príhovore vrátil do minulosti. Spomenul koniec tridsiatych rokov, kedy západné mocnosti ustúpili zlu, ktoré predstavovalo vtedajšie Nemecko. Ustupovanie zlu však zlo len posilnilo. „Sme na bojovníkov tej doby hrdí a potvrdili sme dnešnou účasťou, že máme k nim úctu a vážime si ich. Máme však aj zodpovednosť hovoriť o ich hrdinstve budúcim generáciám. Nech ich príklad nás zaväzuje aj dnes bojovať proti zlu v akejkoľvek forme."

Ivan Krajčovič

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram