Krajské zastupiteľstvo bude 5. mája rokovať aj o miliónoch na podporu praktického vyučovania

Publikované: 04.05.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Jednou z tém rokovania je návrh na schválenie spolufinancovania troch projektov v rámci plánovanej výzvy zameranej na „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“.

„Verím, že uspejeme so žiadosťami o nenávratné finančné príspevky v celkovej výške viac ako 2 milióny eur na skvalitnenie praktického vzdelávania. Pripravili sme projekty pre naše tri stredné odborné školy v Dunajskej Strede, Rakoviciach a Skalici. Aj takto chceme zvyšovať záujem žiakov o štúdium na nich,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Skvalitnenie praktického vyučovania bude predmetom projektu s rozpočtom 433 tisíc eur. Na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede sa, okrem zabezpečenia bezbariérovosti, financie použijú na vybavenie cvičnej kuchyne.

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice by mala realizovať projekt  na modernizáciu materiálno-technického vybavenia v hodnote takmer 1,3 mil. eur. V rámci neho by mala zabezpečiť bezbariérovosť interiérových priestorov, zrekonštruovať skleník či nakúpiť traktory.

Na Strednej zdravotníckej škole v Skalici by malo byť za 345 tisíc eur zmodernizované praktické odborné vzdelávanie, a to prostredníctvom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia ošetrovateľského centra.

Prostriedky z plánovanej výzvy je možné využiť na obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, internátov  a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania. Súčasťou využitia financií pre školy je aj zabezpečenie bezbariérovosti a s tým spojené vybavenie

Európska únia financuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, 10 % zastreší štátny rozpočet a 5 % výdavkov na projekt spolufinancuje kraj.

Materiály na rokovanie zastupiteľstva sú zverejnené na https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/zastupitelstvo/#sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2017-2022. Priebeh zasadnutia bude možné sledovať online na Facebook-u Trnavský samosprávny kraj, ako aj na webovej stránke www.zastupitelstvo.sk.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Prečítajte si tiež

Prejsť na odber noviniek
Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
Send this to a friend
Trnavský samosprávny kraj

FREE
VIEW