Krajské zastupiteľstvo bude 5. mája rokovať aj o miliónoch na podporu praktického vyučovania

Publikované: 04.05.2021/ Aktualizované: 22.02.2022

Jednou z tém rokovania je návrh na schválenie spolufinancovania troch projektov v rámci plánovanej výzvy zameranej na „Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní“.

„Verím, že uspejeme so žiadosťami o nenávratné finančné príspevky v celkovej výške viac ako 2 milióny eur na skvalitnenie praktického vzdelávania. Pripravili sme projekty pre naše tri stredné odborné školy v Dunajskej Strede, Rakoviciach a Skalici. Aj takto chceme zvyšovať záujem žiakov o štúdium na nich,“ povedal trnavský župan Jozef Viskupič.

Skvalitnenie praktického vyučovania bude predmetom projektu s rozpočtom 433 tisíc eur. Na Strednej odbornej škole rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede sa, okrem zabezpečenia bezbariérovosti, financie použijú na vybavenie cvičnej kuchyne.

Stredná odborná škola regionálneho rozvoja Rakovice by mala realizovať projekt  na modernizáciu materiálno-technického vybavenia v hodnote takmer 1,3 mil. eur. V rámci neho by mala zabezpečiť bezbariérovosť interiérových priestorov, zrekonštruovať skleník či nakúpiť traktory.

Na Strednej zdravotníckej škole v Skalici by malo byť za 345 tisíc eur zmodernizované praktické odborné vzdelávanie, a to prostredníctvom zabezpečenia materiálno-technického vybavenia ošetrovateľského centra.

Prostriedky z plánovanej výzvy je možné využiť na obstaranie a modernizáciu materiálno-technického vybavenia odborných pracovísk, internátov  a s tým súvisiace stavebné úpravy vrátane prvkov inkluzívneho vzdelávania. Súčasťou využitia financií pre školy je aj zabezpečenie bezbariérovosti a s tým spojené vybavenie

Európska únia financuje 85 % z celkových oprávnených výdavkov prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu, 10 % zastreší štátny rozpočet a 5 % výdavkov na projekt spolufinancuje kraj.

Materiály na rokovanie zastupiteľstva sú zverejnené na https://osam.trnava-vuc.sk/eSluzby/zastupitelstvo/#sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2017-2022. Priebeh zasadnutia bude možné sledovať online na Facebook-u Trnavský samosprávny kraj, ako aj na webovej stránke www.zastupitelstvo.sk.

Jozef Viskupič, trnavský župan

Prečítajte si tiež

Boli tieto informácie pre vás užitočné?
ÁnoNie
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram
Send this to a friend